Sayfayı Yazdır

Kur'ân-ı Kerîm Çözümü (Âyetlerin Nüzûl Sırasına Göre)

Kuran Çözümü Ayetlerin İniş Sırasına GöreHz. Rasûlullâh s.a.v.’in şahsında gerçekleşen Kur’ân vahyi, O’nun nübüvvet ve risâlet yaşamındaki zuhurat ve olaylarla mutabıktır!.. O hâlde sûre ve âyet nüzûlünü, Hz. Rasûlullâh a.s.’ın 23 yılda yaşadığı vakalarla birlikte değerlendirerek ancak âyetler/âyet grupları/sûreler için bir sıralama yapmak mümkün olabilir... Elbette eldeki mevcud rivayetler ve muteber kaynaklar dâhilinde... 

Bizce, Kurân’ı OKUma, tefsir ve tertîb etmede önem sırasına göre dikkate alınası referanslar: Kur’ân metni, siyer ve esbâb-ı nüzûl’dür!..

Kesinlikle bu konuda en önemli referans yine Kurân’ın kendisidir!.. Zira nâzil olan âyet ve sûrelerin ibare, üslûp, muhatap, gaye ve konuları nüzûl sürecinde gittikçe farklılaşır!.. Hatta sûrelerin rûhu var, diyebiliriz!..

Vahyin/Risâlet nûru’nun zuhurunun bu sünneti de bir hidâyettir!..

Bunun için de asıl, âyetlere Kurân’ın Rûhu ile bakarak OKUmak!.. Kur’ân, insana hakikatini hatırlatmak ve hilâfetinin genişliği ile (toprak olacak bu ölümlü beden sonrası) sonsuz gelecek sürece hazırlanmasını sağlamak işleviyle nâzil olmuş HAKİKAT VE SÜNNETULLÂH bilgisidir!... 

Bu nedenle “şirk” üzerinde önemle duruyor ve “Allâh” ismiyle işâret edilenin tanınmasını (halife kimliğini tanımak için AYNA) istiyor!..

Altın Çağ’ın himmetiyle!...

Şimdilik!...

Hasan Güler

Istanbul, 2020

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!