Sayfayı Yazdır

Expo TV (2005)

 • Selâm Selâm #1

  Kıyamet öncesine kadar geleceği, olacakları ve yaşanacakları çeşitli açıklamalarında anlatan ALLÂH Rasûlü, bugünün yaşantısındaki...

 • Sünnet Sünnet #2

  DİN, insanlara kılık kıyafet devrimi için gelmemiştir! Kılık kıyafetle uğraşmak "Din"in işi değildir. İnsanlar toplumsal barışı b...

 • Kurân'ın RUHU Kurân'ı OKUmak #3

  Kur'ân, insanları asırlar öncesi ilkel yaşama döndürme ve insanları geriye dönük yaşama sâbitleyip, kilitlemeye dönük olarak mı bi...

 • B sırrı B Sırrı #4

  İlmin kapısı Hz. Ali, Şah-ı velayet diyor ki: "Kuran'ın sırrı Fatiha'da. Fatiha'nın sırrı Besmele'de. Besmele'nin sırrı da B harfi...

 • Bismillâh Bismillâhirrahmanirrahıym #5

  Namazın, mi'râca dönüşebilmesi için "B" harfi ile işaret edilen sırrın idrakı ile kişinin Bismillâh'taki mânâyı BİZZAT HİSSETMESİ...

 • Allâh'a İman Allâh'a İman #6

  De ki: "İman etmediniz! Fakat 'müslüman olduk' deyin! İman henüz bilincinizde açıklık kazanıp yerleşmemiştir!

 • Kilitlenmişlik Kilitlenmiş Beyin #7

  "...Ki onların kalpleri (şuurları) var, (hakikati) kavrayamazlar; gözleri var bunların, onlarla baktıklarını değerlendiremezler; k...

 • İsimler İsimler #8

  Her insan, Allâh isimlerinin bileşiminden meydana gelmiş olduğu için, yaşamının her anında bu Esmâ bileşiminin gereğini yerine get...

 • Hz. Muhammed Neyi OKUdu? Allâh Rasûlü Neyi OKUdu? #9

  Hz. Muhammed (aleyhisselâm) okuma-yazma biliyor muydu? Hz. Muhammed (aleyhisselâm) neyi "OKU"du?

 • Sünnetullâh Allâh Sistemi #10

  Şu anda seni yukarıdan seyredip yaptıklarını yargılayan; yarın senin hakkında karara varacak olan bir tanrı inancı ve bu inanca da...

 • Din adına Din Adına #11

  Nebilerin önerileri, yaşamı ölüm ötesinde devam edecek olan insanadır, devlete değil! Ölüm ötesinde devlet yoktur, insan vardır! "...

 • Hz. Muhammed'in Farkı Hz. Muhammed'in Farkı Nedir? #12

  İsmi "ALLÂH" olan, bize Hz. Muhammed (aleyhisselâm) tarafından bildirilmiştir! Çünkü O, bir peygamber değil, "RASÛLULLÂH" idi! Fa...

 • Ölüm Ölüm #13

  İslâm Dini'nin esaslarını bildiren Kur'ân-ı Kerîm, ölüm olayına şöyle açıklama getirir: "Her NEFS ölümü TADACAKTIR!.." Ölüm dene...

 • İbadet İbadet #14

  İSLÂM DİNİ öncelikle kişinin "ALLÂH"ı bilip; elden geldiğince tanıması, ve bunun yanı sıra da ölüm ötesi yaşama hazırlanma çalışma...

 • Namaz Namaz #15

  "Feveylün lil musalliyn, elleziyne hüm 'an Salâtihim sâhûn" âyetinde işte bu yaşanası gerçekliğe işaret vardır: "Vay hâline o (âd...

 • İlim İrade Kudret İlim-İrade-Kudret Sistemi #16

  Bakara Sûresi 284'te: "...Bilinçlerinizde (düşündüğünüz) ne varsa, açıklasanız da gizleseniz de Allâh varlığınızdaki Hasiyb ismi...

 • Tanrı Merkezli Din Tanrı Merkezli Din #17

  En ilkelinden gelişmişine kadar, hemen herkesin düşüncesinde bir "Tanrı" kavramı vardır... O'na kızar, O'nu sever, O'nu yargılar,...

 • Ruhlar Ruhlar #18

  "(Yahudiler) Sana Ruh'tan soruyorlar... De ki: 'Ruh, Rabbimin hükmündendir. İlimden size pek az verilmiştir' (17:85)

 • Reenkarnasyon Reenkarnasyon #19

  REENKARNASYON yani yeniden bedenlenmek suretiyle ayrıldığımız bu Dünya'ya geri gelme görüşünü ancak, İSLÂM'ın açıkladığı yaşam SİS...

 • Sistem Sistem #20

  "İSLÂM DİNİ" orijini itibarıyla, bize içinde yaşadığımız "YAŞAM SİSTEM ve DÜZENİ"ni açıklamak; hangi tür davranışların hangi tür s...

 • Oruç ve Zekât Oruç ve Zekât #21

  Gıybet eden bir kimseye: "Oruçlusun, et yiyorsun! Bu nasıl iştir?" denmiştir... Çünkü Kurân'da "gıybet etmek"; "ölmüş kardeşinin...

 • Beyin ve Dua Beyin ve Dua #22

  "DUA MÜMİNİN SİLAHIDIR!" Diyor Allâh Rasûlü (aleyhisselâm)! Acaba biliyor muyuz "dua" niçin bu kadar önemlidir? "Dua" nedir, niy...

 • Hac Hac #23

  HAC olayının altında yatan sır gerçekten hafsalaların kolay kolay alabileceği bir şey değildir. Haccın bir kişi için ne kadar önem...

 • Kadir Kadir #24

  "İnnâ enzelnaHU fiy LeyletilKadr" (97.Kadr: 1) "Kur'ân" ismiyle işaret edilen "sırlar bütününü" ve "özündeki hakikati" (enzalna H...

 • Akıl ve İman Akıl, İman İçindir! #25

  Vehim kuvveti yani "yoku varsanıp, varı yok sayma" özelliğinin üstesinden gelecek olan insandaki güç; akıl değil, imandır! Vehim;...

 • Kanmayın Kandıran Kim? #26

  "Eûzü Billâhi mineş şeytanir raciym"... "Eûzü"; sığınırım, anlamınadır... "B-illâhi"; varlığımı oluşturan, ismi ALLÂH olanın kuvv...

 • Neleri Kaçırdınız? Sistem Kitabı "Kur'ân"! #27

  İnsanlar bir görebilseler Rasûlullâh güneşini... "Kolaylaştırın zorlaştırmayın, sevdirin nefret ettirmeyin" diyen o sevgi abidesi...

 • Muhammedî Muhammedî #28

  Biz Alevî'yi de severiz, Sünnî'yi de severiz, Türk'ü de severiz, Kürt'ü de severiz, Arab'ı da severiz.Biz Allâh'ın tüm kullarını s...

 • Yeniden Okuyalım Yeniden Okuyalım #29

  Kur'ân-ı Kerîm'i "OKU"yamayanların yanlış yorumlarına kapılıp, İslâm'dan ve Kurân'dan mahrum kalmanın mazereti olmaz!....

 • Veda Veda #30

  Hiçbir dünyevî değer veya şartlanmanın tesirinde kalmaksızın, tüm insanlarla bu gerçekleri paylaşmayı seçmişiz. Erenler elbette bi...