İnsan ve Din

İnsan ve DinBu kitaptaki yazıların ana karakteristiği, okuyucularımızla "B" harfinin işaret ettiği "giz"li anlam ile Kurân-ı Kerîm âyetlerinin anlamları üzerinde durulması.

Kurân-ı Kerîm'i değerlendirmede iki türlü anlayış mevcuttur.

Birinci anlayış, "B" harfinin işaret ettiği sırrın farkında olmayan veya olup da önemini kavrayamayanların anlayışıdır.

İkinci anlayış ise, Kurân-ı Kerîm'i "B" harfinin kapsadığı anlam ile değerlendirenlerdeki anlayıştır!

İslâm Dini'ni kabul etmiş her insan bu iki anlayıştan birindedir kesinlikle.

Birinci anlayıştakiler "Din" olayını tamamen şekilci ve materyalist bir bakışla değerlendirirler. Bunlara göre, "ALLÂH" adıyla iman edilen tanrı "yukarıda"dır; her ne kadar lâfta, her yerde hazır nazır, denilse de!

İkinci anlayıştakiler ise, adını koymamış olsalar bile "B" sırrına dayalı bir şekilde ALLÂH Rasûl'ünü kabul ve O'na iman etmişler; ismi "ALLÂH" olanın Esmâ'sıyla, tüm algılanan ve algılanamayanların var olduğunu kabullenmişler; isimlerin ardındaki müsemmanın (isimlenenin) Esmâ olduğuna iman veya yakîn elde etmişlerdir. Bu görüş de tüm ehlullâhın ve evliyaullâhın anlayışıdır. Tasavvufa girmiş olanlara da hep bu anlayış idrâk ettirilmeye çalışılır yavaş yavaş; hazmettirile hazmettirile...

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!