Bismillâh

Bismillâh konusunu daha evvelce İSLÂM’IN TEMEL ESASLARI kitabında Fâtiha yorumunda ve de bu kitabımızdaki “Rahmân ve Rahıym” başlıklı makalede yazmıştık.

Burada başka bir yönü üzerinde duralım…

Bilindiği üzere, cemaatle kılınan namazlarda, Bismillâh, Fâtiha Sûresi’nin ilk âyeti olması gerçeğine rağmen, imam tarafından sesli olarak okunmaz!

İmam direkt olarak El Hamdu Lillâhi Rabbil’âlemiyn”den başlar sesli okumaya...

Niçin imam, Fâtiha’nın 1’nci âyeti olan Bismillâh’ı sesli okumaz?

Sanırım akla hemen hiç gelmemiş konulardan biridir bu...

Evet imam, Fâtiha Sûresi’nin 1’nci âyeti olmasına rağmen Bismillâh’ı sesli okumaz ve 2’nci âyetten seslendirmeye başlar. Bu arada cemaat de eksiği(!) tamamlamak için, içinden Bismillâh çeker(!)...

Şimdi önce geçmişte tartışılan bir konuya kısaca değinelim.

Kimileri demiş ki Fâtiha Sûresi 7 âyettir, ilk âyeti de Bismillâh’tır. Kimi de demiş ki Fâtiha Sûresi’nin ilk âyeti Bismillâh değil, “El Hamdu Lillâhi Rabbil’âlemiyn”dir!.. Baştaki Bismillâh teberrüken konmuştur oraya...

Konunun derinliğine inmiş olanlar sonuçta, Bismillâh’ın Fâtiha Sûresi’nin ilk âyeti olduğuna kanaat getirmişler.

Bizler de bugün genelde bu kanaati taşıyoruz.

Şimdi durum bu olunca dikkatimizi çeken önce şu oluyor...

Niçin Bismillâh’ta “RahmânirRahıym” denildikten sonra, “El Hamdu Lillâhi Rabbil’âlemiyn”den sonra tekrar “RahmânirRahıym” denilmiştir? Burada tekrar aynı konuya girmeyeceğiz, ancak konunun önemi nedeniyle bir kere daha dikkat çekelim istedik bu iki âyete.

Yani şöyle ki:

1. âyet: “BismillâhirRahmânirRahıym

2. âyet: “El Hamdu Lillâhi Rabbil’âlemiyn”

3. âyet: “Er RahmânirRahıym

Buradaki inceliği “Rahmân ve Rahıym” yazısında dillendirilebileceği kadarıyla anlatmaya çalışmıştık.

İşte bu gerçek ışığı altında fark etmemiz gerekir ki...

Namazın, mi’râca dönüşebilmesi için “B” harfi ile işaret edilen sırrın idrakı ile kişinin Bismillâh’taki mânâyı BİZZAT HİSSETMESİ zorunludur!

Bu yüzden de cemaatle kılınan namazda dahi, imamın Bismillâh’ı cemaat adına okuması yeterli olmaz! Bismillâh’ı BiZâtihi kişinin hissederek okuması ve o idrak ile namaza başlaması gerekir.

Yani imam, cemaat adına Bismillâh çekemez!

Kişinin Bismillâh”ı bizzat yaşaması zorunludur urûc yapabilmek için!

Günde bir kere olsun Bismillâh’ı yaşayabilene ne mutlu!

Ves Selâm!

 

10 Nisan 2004
Raleigh – NC, USA

21 / 88

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!