Sayfayı Yazdır

Kader ve Astroloji

Astroloji yıldız falı mıdır, yoksa bir gerçek ilim mi?..

Bize sorarsanız...

İnsanlığın oluş düzeni ve sistemi, Astroloji ilminde mevcuttur. Nitekim Muhyiddini Arabî de bu yüzden burçların tesirleri hakkında:

“Dünya’da ve cennetlerde oluşan her şey burçların tesirleriyle meydana gelir” ifadesiyle konuya işaret etmiştir.

Bu tesirleri fark edip, ancak genel ilâhî nizam içindeki yerini değerlendiremeyen insanlar, geçmişte Ay’a, Güneş’e ve diğer yıldızlara tapınma durumuna girdikleri için, daha sonraki devrelerde bu konu kapatılmaya çalışılmıştır...

Oysa... İlâhî düzen içinde yağmurun, rüzgârın, yenen yemeğin yeri ne ise, bu takımyıldızların ve onların ışınımlarının yeri de odur!.. Her biri ne görev için var edilmiş ise, o görevi yerine getirmektedirler. Onların bu tesirleri dahi ilâhî irade içinde kudreti ilâhî ile meydana gelmektedir.

Sohbet Metnini Görmek İçin Tıklayın

04:58  İdris (AS)’dan gelen uzaydan gelen kozmik etkilerin, takım yıldızlardan, çeşitli takım yıldızlardan gelen kozmik etkilerin yeryüzü ve yeryüzü mahlukatı üzerindeki tesirlerini açıklama olayının neticesinde insanlar yıldızları birer tanrı gibi kabul edince bu defa yıldızların simgeleri olan heykeller yapılmaya başlanmış ve bunlara tapınılmak durumuna girilmiştir.

13:00 İşlerin sadece yıldızlara bağlanması doğru değildir çünkü yıldızlar da Hakk'ın irade ve kudretiyle bu fiillerin oluşmasına vesile olmaktadırlar.

21:58  Evrende geçerli olan tek bir şuur ve tek bir kudret yani tek bir bilinç ve tek bir enerji geçerli olduğuna göre bu sistemin dışında kalan ne bir güç ne bir bilinç söz konusu.

30:17 İnsan kendinden çıkanların neticesine ulaşacaktır fakat burada önemli nokta insanın kendisinden çıkanları meydana getirecek ana tesirlerin neler olduğu, olay burada kaderde bağlanıyor.

37:10  Hadisleri kabul etmeyen din düşüncesi dini fark etmeden iptal etmeye çalışan bir düşüncedir.

44:16  İnsan beyni, doğum süreci içinde ana rahmindeki 120. günden başlayarak doğum anına kadar, yani ana rahminden dünyaya çıkana kadar olan süreç içinde çeşitli kozmik etkilerin tesiri altında programlanırlar.

54:06 Astroloji ilmini değerlendirmek için mutlak olarak şu “Ephemeris” dediğimiz kitaba ihtiyaç vardır.

01:03:46 Tenasüh denen görüşün ne olduğunu ve İslamiyet’le bağdaşmayacağını, asla ve kesinlikle bağdaşmayacağını bilemeyen bazı kişiler çağımızdaki ismiyle reenkarnasyon mümkündür diye günümüzde yeniden lanse etmeye kalktılar.

01:13:08  Su ve ateş gibi birbirine zıt karakterli burçların o kişinin yapısından yer alması veya su ve ateşte toplanan planetlerin getirdiği ateş ve su gücü o kişiyi sıkıntılı, bunalımlı veya neticesi pişmanlıkla sonuçlanan bir hayatı getirecektir.

01:21:33 Eğer biz şayet bu kozmik etkilerin beyinde ne tür açılımlar meydana getirdiğini, bu etkilerin Allah’ın hangi isimlerinin manası sonucunda meydana geldiğini biliyorsak biz o kişinin beynine baktığımız zaman onda şu isimlerin manaları güçlü açılmış veya eksik açılmış dolaysıyla onda bu gibi haller var tespitine gideriz.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Sohbeti İndirebilirsiniz!