Allâh

 • Allah İçin Yapmak Ne Demek? Allah İçin Yapmak Ne Demek?

  Evrende milyarlarla galaksi…O milyarlarla galaksinin içinde samanyolunun yeri yok. Ve o yokluğun içinde senin dünyada ki yerin ne?...

 • Evrendeki Yerin Ne? Evrendeki Yerin Ne?

  Semâları yedi boyut (hâlinde) yaratan “HÛ”dur! Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin! Hadi bakışını döndür de bak! Bi...

 • Gördüğünün Aslı Nedir Gördüğünün Aslı Nedir?

  - Her şey, kuantum potansiyelden kaynaklanarak çeşitli bileşenler halinde oluşur.- Varlığın orijini ve tamamı olarak da kullanılan...

 • Kurân'daki "Allâh" Tarifi Kurân'daki "Allâh" Tarifi

  Allâh, “Ahad” oluşu dolayısıyla, sınırsız-sonsuz, zerrelere cüzlere ayrılmaktan berîdir! Allâh, “Samed” oluşu dolayısıyla öyle bi...

 • Kelime-i Tevhid Ne Demektir? Kelime-i Tevhid Ne Demektir?

  İslâm Dini’nin temelini, “LÂ İLÂHE İLLÂLLÂH” sözünün mânâsı oluşturur. “Lâ ilâhe illâllâh” ne demektir? Bu söz basit olarak ele...

 • Tanrıdan Allâh'a Tanrıdan Allâh'a

  “İnsan gibi düşünen bir TANRI”dan, “ALLÂH” anlayışına! İnsanoğlu, asırlar ve asırlar boyunca, karşılaştığı pek çok olayın üstesin...

 • Niçin Data? Niçin “DATA”?

  Kesin bir gerçek var ki... Mecazlardan hakikate uzanabilmek için, beynin mutlaka yeni açılımlar kazanması ve bilmediklerini fark e...

 • Tanrı Ulu Mudur? Tanrı Ulu mudur?

  Materyalist müslümanlık ile İslam arasındaki muhteşem fark nedir? Tasavvuftaki 'nokta sırrı' nedir?..

 • Âllah Adının İşareti Allâh Adının İşareti

  İsim, isimlenmiş olana işaret eder bazen birkaç yönden... Biz “ALLÂH” adıyla işaret edilen, diyerek bu konuya değişik bir bakış a...

 • Râhman ve Rahıym Rahmân ve Rahıym

  Söyler geçeriz besmele’yi... Bazen de okuruz arkasından hemen Fâtiha’yı, ölmüşlerimize! Oysa... “Fâtiha’sız salât -namaz- olmaz...

 • Tekliğe Giriş Tekliğe Giriş

  Sen, bu beden, çevrenin gördüğü gibi hitap ettiği kişi değilsin!.. Nesin peki?.. İşte seni, ne olduğuna yöneltmek isteyen âyetle...

 • Tekliğin Esasları Tekliğin Esasları

  “O”, “Vâhid” ve “Ahad”dır... Yani bölünmez, parçalanmaz, cüzlere ayrılması mümkün olmayan, “ALLÂH”tır. Çokluk yani kesret görüntüs...

 • Özün Seyri Öz'ün Seyri

  “Hel eta alel’İnsani hıynün mined Dehr…” “Dehr” üzerinden öyle bir yaşam vardır ki, insan anılmazdı... Anılır bir şey değildi.....

 • 17. İlim İrade Kudret İlim İrade Kudret

  Evrendeki her şeyin ve hepimizin var edeni, "ALLÂH ismiyle işaret edilen", "ALİYM" isminin işaret ettiği "ilmi" ile, kendindeki sa...