Yaşamın 3 Altın Gerçeği - Yeni Video

Kur'ân-ı Kerîm Çözümü (Nüzûl Sırasına Göre)

Yeni Sesli Kitap - Evrensel Sırlar

Hologram Dünyan

Hücrendeki İlim Ve Kudret

Dünya'da En Önemli Çalışma: Zikir

Ölümü Tattıktan Sonra..?

Kitabullâh Diyor Ki...

İnsanlardan kimi de Allâh dûnunda tapındıkları varlıklar edinip, onları Allâh sevgisiyle (Allâh’mışçasına) severler! İman edenler ise sevdiklerinin yalnızca Allâh olduğunun şuurundadırlar (gayrına varlık vermezler). O (hakikati inkâr ederek nefslerine) zulmedenler, bu yüzden azaba düşeceklerini gördüklerinde, âlemlerden açığa çıkan kuvvetin yalnızca Allâh’a ait olduğunu fark ederler, ama iş işten geçmiştir; keşke bunu önceden görebilselerdi... Allâh “Şediyd’ül Azâb”dır (yapılan yanlışta ısrar edenlere sonucunu şiddetle yaşatandır)! (2.Bakara: 165)

Bu süreçte onlar her yönleriyle ortaya çıkarlar! Onlar hiçbir şeyi Allâh’a gizleyemezler... “Yaşanan süreçte (Allâh’a göre ‘AN’ vardır, tek bir süreç) Mülk kiminmiş?”... “Vâhid, Kahhâr olan (Tek ve mutlak hükmü zaman mekân kavramsız olarak yerine gelen) Allâh’ındır!” (40.Mu'min: 16)

Ahmed Hulusi

Ahmed Hulusi Kimdir?

Kimseden maddi veya siyasi ya da manevî bir beklentisi olmayıp, düşünebilen beyinlerle düşüncelerini yalnızca kulluk ve bir insanlık borcu olarak paylaşan bir düşünürdür!

Daha fazla bilgi...

Allâh’a yakîn edinmenizi sağlayacak vesile, dünyada bırakıp bir daha hiç beraber olmayacağınız, sizi dünyaya dünyalığa çekenleriniz olabilir mi? Neyin veya kimin peşinden gittiğinize dikkat etmezseniz, pişmanlık duyduğunuz zamanda telâfi şansınız olmayacak! Hadis meâli: Mahşerde, herkes dünyadayken neye tapınıyorsa onun peşinden gitsin, denir. Herkesin ilâh edinip peşinden gittiği, önüne gelir. Kişiler dünyadayken kendilerini Allâh’tan uzak düşüren ilâh edindikleriyle devam ederek cehenneme yuvarlanırlar. Hakikatini kavra, tapınma!

- Ahmed Hulusi