Âyetlerin Nüzûl Sırasına Göre KUR'ÂN ---> İSTEYİN!

Yaşamın 3 Altın Gerçeği - Yeni Video

Yeni Sesli Kitap - Evrensel Sırlar

Hologram Dünyan

Hücrendeki İlim Ve Kudret

Dünya'da En Önemli Çalışma: Zikir

Ölümü Tattıktan Sonra..?

Kitabullâh Diyor Ki...

İnsanlardan kimi de Allâh dûnunda tapındıkları varlıklar edinip, onları Allâh sevgisiyle (Allâh’mışçasına) severler! İman edenler ise sevdiklerinin yalnızca Allâh olduğunun şuurundadırlar (gayrına varlık vermezler). O (hakikati inkâr ederek nefslerine) zulmedenler, bu yüzden azaba düşeceklerini gördüklerinde, âlemlerden açığa çıkan kuvvetin yalnızca Allâh’a ait olduğunu fark ederler, ama iş işten geçmiştir; keşke bunu önceden görebilselerdi... Allâh “Şediyd’ül Azâb”dır (yapılan yanlışta ısrar edenlere sonucunu şiddetle yaşatandır)! (2.Bakara: 165)

Bu süreçte onlar her yönleriyle ortaya çıkarlar! Onlar hiçbir şeyi Allâh’a gizleyemezler... “Yaşanan süreçte (Allâh’a göre ‘AN’ vardır, tek bir süreç) Mülk kiminmiş?”... “Vâhid, Kahhâr olan (Tek ve mutlak hükmü zaman mekân kavramsız olarak yerine gelen) Allâh’ındır!” (40.Mu'min: 16)

Ahmed Hulusi

Ahmed Hulusi Kimdir?

Kimseden maddi veya siyasi ya da manevî bir beklentisi olmayıp, düşünebilen beyinlerle düşüncelerini yalnızca kulluk ve bir insanlık borcu olarak paylaşan bir düşünürdür!

Daha fazla bilgi...

Galaksi çevresi itibarıyla 1 Güneş yılı, 255 milyon sene. Buna göre 70 yıllık dünya ömrümüz ölüm sonrası boyutta 7-8 saniye algılanacak. Ölümle madde algısı kalkınca, kabir âleminde/beynindeki hologram dünyanda, Güneş zamanına göre o platformda yaşam devam edecek.

- Ahmed Hulusi