63. Münafikun Sûresi

Münafikun Suresi, Medine-i Münevvere’de nazil olmuştur... Tüm sureler itibarıyla 103. veya 106.sırada indiği rivayet olunur... Münafık karakterleri konu edindiği için bu ismi almıştır... 11 ayettir...

Münafikun Suresinde: Rasulullah’a şahadet etmenin büyüklüğü ve Risaletin önemi... Münafıklık (iki yüzlülük)... Münafıkların; samimiyetsizliği ve taasubu, alıngan ve korkak oluşları, kibirli oluşları, dayandırılmış kerestelere teşbihleri ve kalblerinin (üst idraklarının) mühürlenmesi, mağfiretlerinin imkansızlığı ve fasık oluşları, Rasulullah ve Onun yanındakilere hasedleri ve mal-zenginliği onlardan önlemeye çalışmaları, kendilerini zengin-üstün görmeleri fakat Allah indinde zelil-rezil oluşları,.. gibi tarifler... İzzet Allah’a, Rasulüne ve mü’minlere aittir... Mal ve evladın Allah’ın zikrinden alakoymaması, yoksa hüsran olacağı... İnfak ve ecel’in kesinliği,.. gibi bir çok ibretlik konu açıklanmaktadır...

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) İzâ caekelmünafikune kalu neşhedu inneke leRasûlullah* vAllâhu ya’lemu inneke leRasûluHU, vAllâhu yeşhedu innelmünafikıyne lekâzibun;

İkiyüzlüler (münafıklar) sana geldiklerinde dediler ki: “Senin muhakkak Rasûlullâh olduğuna şehâdet ederiz!” Allâh biliyor ki kesinlikle sen, O’nun Rasûlüsün! Allâh şahittir ki muhakkak ki ikiyüzlüler yalancılardır.

2-) İttehazû eymanehüm cünneten fesaddu ‘an sebiylillâh* innehüm sâe ma kânu ya’melun;

Yeminlerini bir kalkan edindiler de Allâh yolundan alıkoydular... Yapmakta oldukları gerçekten ne kötüdür!

3-) Zâlike Biennehüm amenû sümme keferu fetubi’a ‘alâ kulûbihim fehüm lâ yefkahun;

Bunun sebebi şudur: İman ettiler, sonra küfür ettiler (iman ettik dedikleri gerçeği inkâr ettiler)... Bu yüzden kalpleri (anlayışları) kilitlendi! Bu yüzden, (inkârları kilitlenmeyi oluşturduğu için) onlar (Risâlet işlevini) kavrayamazlar!

4-) Ve izâ raeytehüm tu’cibüke ecsamuhüm ve in yekulu tesma’ likavlihim keennehüm huşübün müsennedetun, yahsabune külle sayhatin ‘aleyhim* hümul’aduvvu fahzerhüm* katelehümullah* enna yu’fekûn;

Onları gördüğünde bedenleri (görünüşleri) hoşuna gider... Konuşurlarsa, sözlerini dinlersin... Onlar (birbirine) dayandırılmış keresteler (şuursuz bedenler) gibidirler! Her yüksek sesli seslenişi kendi aleyhlerine sanırlar! Onlar düşmandır, onlardan korun! Allâh onları öldürsün (anlasınlar hakikat neymiş)! Nasıl da (hakikatlerinden) döndürülüyorlar!

5-) Ve izâ kıyle lehüm te’alev yestağfir leküm Rasûlullahi levvev ruûsehüm ve raeytehüm yesuddûne ve hüm mustekbirun;

Onlara: “Gelin, Rasûlullâh sizin için mağfiret dilesin” denildiği vakit, başlarını çevirdiler; sen onların kendini beğenmiş benlik sahipleri olarak yüz çevirdiklerini görürsün.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!