51. Zâriyat Sûresi

Zariyat Suresi, Mekke döneminde HaMiym’lerden sonra 67.sırada nazıl olmuştur... 60 ayettir... “Tozutup savuranlar” anlamına gelen adını, ilk ayetinin ilk kelimesi olan “Zariyat”tan alır...

Zariyat Suresinde: Evrensel Meleki kuvveler-melekut yasaları, Diyn’in yadsınamaz kesin/vaki bir realite olduğu, yollar sahibi Sema, mutteki ve muhsin’lerin özellikleri, “nefsinizde mevcud” olan, Sema’daki rızk, Hz.İbrahim’in misafirleri, bazı Nebiyler ve kavimleri, genişleyen Sema, herşey çift yaratılmıştır, Allah’a firar, “Allah yanısıra tanrı oluşturma”, Öğüt mü’minlere fayda verir, cin ve ins sadece Allah’ı tanıyıp kulluk yapmak için yaratılmıştır, rızk baştan verilmiştir,... gibi bir çok önemli konu açıklanmaktadır....

Click to View Transcript of This Video!

1-) VezZâriyati zerva;

Andolsun o tozutup savuranlara.

2-) FelHamilati vıkra;

O ağırlık taşıyanlara.

3-) FelCariyati yüsra;

O kolayca akıp gidenlere.

4-) FelMukassimati emra;

Hükmü taksim edenlere!

5-) İnnema tu’adune le sadık;

Vadolunduğunuz elbette kesinlikle gerçektir!

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!