81. Tekviyr Sûresi

Tekvir Suresi, Mekke-i Mükerreme’de 7.sırada nazıl olmuştur... Adını, ilk ayetinde Güneş’in dürüleceğini (tekvir edileceğini) bildirdiği için “Tekviyr” diye almıştır... Gene aynı nedenden dolayı “Kuvviret” suresi diye de isimlenir... 29 ayettir...

Bir hadis-i şerif’te şöyle buyurulur:

Kimi, sanki gözü ile görür gibi Kıyamet Günü’ne bakmak sevindirir ise, İzaşŞemsu KüvviretizasSemaünfetarat ve izesSemaünşakkat’ı okusun!...

Tekviyr Suresinde: Kıyamet(?) tecellisi olayları... Hünnes-Cevar-Künnes... Astroloji... Kur’an-ı Keriym’in, Keriym Rasulü’nün özellikleri ve Hz.Rasulullah’ın Onu apaçık Ufuk’da görmesi... Kur’an kime Zikir’dir... Herşey Allah’ın dilemesi iledir ancak,... gibi hususlar açıklanmaktadır...

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Güneş dürüldüğünde (Akıl karşılaştığı gerçeklik ile kaplanıp gücünü yitirdiğinde),

2-) Yıldızlar karardığında (Düşünme işlevi durup - fikirler ışık tutmaz olduğunda),

3-) Dağlar yürütüldüğünde (organlar çalışmaz olduğunda),

4-) Işar (en gözde develer; zenginlik ve statü nesneleri) başıboş bırakılıp terk edildiğinde (dünya değerlerinden geçildiğinde),

5-) Vahşiler haşrolunduğunda (hayvani duygular toplanıp güçlerini kaybettiklerinde),

6-) Denizler kaynadığında (şartlanma yollu edinilmiş bilgiler açığa çıkan gerçekler karşısında tutuşup kaynadığında),

7-) Nefsler tezvic edildiğinde (bilinçler ölümün bu tadılışıyla birlikte yeni ruh bedenleriyle eşleştirildiğinde),

8-) Diri diri toprağa gömülen (kız çocuklara) sorulduğunda,

9-) “Hangi suçundan dolayı öldürüldü?” diye.

10-) Kaydedilmiş sayfaları açıldığında,

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!