102. Tekâsür Sûresi

Tekasür Suresi’nin, Mekke-i Mükerreme’de 16.sırada nazıl olduğu meşhur rivayettir... 8 ayettir... Adını, ilk ayetindeki “et-Tekasür” (çokluk övünüşü, çoğaltma yarışı; çokluk, kesret)den alır...

Tekasür Suresinde: Tekasür’ün yani çokluk kuruntusunun, beşduyu dünyasının aldatıcılığı... Gerçeğe ancak “yakiyn” ile muttali olunduğu... Vefat’tan önce görmenin yolu ve perdeleyen dünyamız... Yakiyn mertebeleri... gibi önemli konular açıklanmaktadır...

Click to View Transcript of This Video!

1-) Tekasür (zenginlik ve sülaleniz) sizi aldatıp oyaladı!

2-) Öylesine ki mezarlıkları ziyarete gittiniz.

3-) Hayır! Yakında (vefat ile) bileceksiniz.

4-) Sonra (yine) hayır, yakında bileceksiniz.

5-) Hayır! İlm-el yakîn (olarak vefattan önce) bilseydiniz!

6-) Andolsun, cahîmi mutlaka görürdünüz!

7-) Sonra yemin olsun onu (cehennemi) kesinlikle ayn-el yakîn - gözlerinizle göreceksiniz.

8-) Sonra andolsun, elbette sorulacaksınız o süreçte nimetlerinizden.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!