Ne etiketle ne de etiketlen! Allâh her çiçeğe ayrı kemâlat koymuş, arıya da vahyetmiş, bal yap! Arıya vahyeden sana vahyetmiyorsa, neyleyim!