Karşındakinin özgürlüğüne saygı odur ki, nerede olduğunu, ne yaptığını, kimlerle olduğunu sormazsın. O dilerse anlatır.