Ego, kabulleri doğrultusunda beğenmeyip protesto ettikleriyle yaşayarak Allâh’tan uzak düşer. Sûfi, kabullerinden arınmışlıkla yaşamı öğrenir.