Arafat dönüşü kesilen kurban, tövbe sonrası “şirkten arınmak için benliğimi kurban ediyorum” sembolüdür, şükür için açı doyurmak yanı sıra.