Allâh “insan”ı cennet ismiyle işaret edilen BOYUT yaşamı için yaratmıştır “Halife” olarak. Buna iman edip hakkını veremeyenler yanarlar!