Kurân’a göre iman sahibi misiniz? Nisâ:136 ne diyor? Allâh ile BİLLÂH arasındaki fark? Sahabeye “iman edin” deniyor âyette… Tasavvuf diye isimlenmiş Kurân’daki hakikat bilgisine, Nisâ:136 ve İhlâs sûresi işaret eder, birçok âyet yanı sıra. Kaynakları araştırın!