69. Hakka Sûresi

Hakka Suresi, Mekke-i Mükerreme’de 78.sırada nazıl olmuştur... 52 ayettir... Adını, ilk üç ayetinde geçen “elHaakka” (O reddolunamaz Hakikat) kelimesinden alır...

Hakka Suresinde: elHaakka’nın önemi... Bazı kıyamet türleri ve kavimlerin helakı... Sur ve gerçek bir kıyamet süreci... Arş’ı taşıyan sekiz... Kıtabı sağdan ve soldan verilenler... Yetmiş arşın boyundaki zincir... Cehennem’de dost yoktur.... Ğıslıyn ve onu yiyecek olan o hatayı işleyenler... Kur’an bir şair ve bir kahin sözü değildir... Eğer Rabbül Alemiy’nin tenziyli olan şu Kuran’a, Hz.Rasulullah nefsinden/uydurma bir söz katsaydı, sağ elinin koparılacağı ve şah damarının kesileceği hususu... Kur’an, Hakkel Yakıyn’dir... İsm-i a’zam’ın tesbihi,... gibi konular açıklanmaktadır....

Click to View Transcript of This Video!

1-) ElHakkatü;

El Hakka (ölümle birlikte ortaya çıkacak mutlak hakikat)!

2-) MelHakkatü;

Nedir El Hakka?

3-) Ve ma edrake melHakkatü;

El Hakka’yı sana bildiren nedir?

4-) Kezzebet Semûdu ve ‘Adun Bilkari’ati;

Semud ve Ad, o Karia’yı (ölüm sonrası yaşanacak sonsuz yaşamı) yalanladılar.

5-) Feemma Semûdu feühlikü Bittağıyeti;

Semud’a gelince, yüksek sesli depremle helâk edildiler!

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!