67. Mülk Sûresi

Mülk Suresi, Mekke döneminde 77.sırada nazıl olmuştur... 30 ayettir... Adını, ilk ayetindeki “el-Mülk” kelimesinden alır... Bazı hadis-i şerifler’de “Mücadele”,  “TebarekelMüfassala”, “Mania” (mani olan) ve “Münciye” (kurtarıcı) diye de isimlendirilmiştir...

Mülk Suresinde: Mülk elinde olan ve kudret sırrı... Bazı Esma-i İlahi... Ölüm-hayat işlevi ve imtihan... Rahman’ın yaratışındaki mükemmellik vardır; kaos ve tesadüf yoktur... Yedi sema tabakaları, Sema’nın kandillerle süslenmesi ve şeytanların taşlanması... Cehennem’in dehşeti... Uyarıcıları dikkate almayanların sonu, uyarıcıyı dinleyip akletmenin önemi... Yaratan, yarattığını bilir... Arz’ın hizmeti, Sema’dan inen afetler... Hiçbir şeyden emin olma, hiçbir şeyine güvenme... Rahmaniyet sırrı... Kanatlarını açıp-yuman kuşlar’ı Rahman tutuyor... Yüzüstü sürünen ile dimdik yürüyenler... İnsanı inşa eden Allah ona idrak duyularını da vermiştir... İlim, Allah indindedir... Kesilen suları getirecek olan Rabbülalemiyn olan Allah’dır,... gibi konular açıklanmaktadır...

Mülk Suresi hakkında bazı hadis-i şerifler:

Bilmeden bir insan mezarı’nın üzerine çadır kuran bir sahabi, insan mezarı’nın Mülk Suresini sonuna kadar okuduğunu işitir... Bunu haber verdiğinde Hz.Rasulullah şöyle buyurdu: “O (Mülk Suresi) Mania’dır, o münciye’dir, onu kabir azabından kurtarır”.

Kim onu gece okursa, gereçekten sevabı çoğaltmış ve çok hoş bir iş yapmıştır

Her mü’minin kalbinde, TEBAREKELLEZİ BİYEDİHİLMÜLK’ün olmasını arzu ederdim

Allah’ın Kitabından, ancak otuz ayet olan bir sure vardır ki, kıyamet gününde bir adama, onu ateşten çıkartıp cennete dahil edinceye kadar şefaat etti... O Tebareke Suresi’dir

Allah’ın Kitabından, ancak otuz ayet olan bir sure vardır ki, kıyamet gününde bir adama, onu mağfiret edinceye kadar şefaat etti... Tebarekelleziy Bi yedihil Mülk’dür (O)

Bir adam, Kur’an’dan bir surenin şefaatı ile cennete dahil oldu... O ancak otuz ayettir... Kabir azabından kurtarır... Tebarekellezi BiyedihilMülk’dür (o)”.

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Mülk (fiiller boyutu) elinde olan (onu her an dilediğince tedbir eden) ne yücedir! O, her şeye Kaadir’dir.

2-) Ortaya koyacaklarınız itibarıyla hanginizin daha mükemmel olduğunu yaşatmak için ölümü ve hayatı yaratan “HÛ”dur! O, Aziyz’dir, Ğafûr’dur.

3-) Semâları yedi boyut (hâlinde) yaratan “HÛ”dur! Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin! Hadi bakışını döndür de bak! Bir kopukluk - uyuşmazlık görüyor musun?

4-) Sonra bakışını iki kere daha döndür de bak! Bakışın en yorgun (aradığın kusuru bulamamış hâlde), hor-hakir olarak sana döner!

5-) Andolsun ki dünyanın (düşünce) semâsını, aydınlatıcılar (hakikat bilgileriyle) olarak donattık! Onları meydana getirdik ki, şeytanları (şeytanî fikirleri) taşlayıp uzaklaştırmaları için! Onlar için alevli ateşin azabını hazırladık.

6-) Hakikatlerini oluşturan Rablerini inkâr edenler için cehennem azabı vardır! Ne kötü dönüş yeridir o!

7-) Onun içine atıldıklarında, o kaynayarak fışkırırken, onun gümbürtüsünü işitirler!

8-) Gayzından (şiddetli taşmasından) neredeyse çatlayacak hâldedir! Onun içine her bir bölük atıldıkça, muhafızları onlara: “Size bir uyarıcı gelmedi mi?” diye sorar.

9-) (Cehennem ehli de) der ki: “Evet, gerçekten bize bir uyarıcı geldi de biz inanmayıp reddettik! ‘Allâh hiçbir şey inzâl etmemiştir; sizin yaptığınız çok büyük bir sapıklıktır’ dedik.”

10-) Derler ki: “Eğer dinleseydik onları, aklımızı kullansaydık; alevli ateşte yanan halk içinde olmazdık!”

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!