45. Câsiye Sûresi

Casiye Suresi Mekke döneminde 65.sırada nazıl olmuştur... Abdullah İ.Abbas r.a. 14.ayetinin Hz.Ömer r.a. hakkında ve Medine-i Münevvere’de indiğini söyler... Sure, 37 ayettir... Adını, 28. ayetinde geçen “diz çökmüş, dizleri üzerine oturmuş” anlamına gelen “Casiye” kelimesinden alır.... Casiye Suresi 18.ayetinde geçmesi dolayısıyla “Şeriat”, 24.ayetinde geçmesi dolayısıyla da “Dehr” diye de isimlenmiştir...

Casiye Suresinde: HaMiym sırrı, vahdet-vücud konuları, vahiy-ayetler-tenziyl, Allah ayetlerinin tilavetini işitenlerin sorumluluğu, Semavat ve Arz’da bulunanların toplamı insan’a musahhar kılınmıştır, iman edenlerin bağışlayıcılıkları, Allah günlerini ummayanlar, herkesin yaptığı kendinedir, İsrailOğullarının üstün özellikleri, şeriat, Allah muttekıylerin Veliy’sidir, Kur’an ve HaMiym insanlara basiretler ve ikan sahiplerine ise hidayet ve rahmettir, hevasını ilah edinenler, Dehr’e tapanlar, her ümmet kendi kitabına çağrılır, kıyamet, amellerin bir nushası vardır, Hamd ve Kibriya Allah’ındır,... gibi bir çok önemli husus açıklanmaktadır...

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Haa, Miiiym;

Ha, Miiim.

2-) Tenziylül Kitabi minAllâhil ‘Aziyzil Hakiym;

Bilginin tenzîli (tafsile indirme), Aziyz, Hakiym Allâh’tandır!

3-) İnne fiys Semavati vel Ardı le âyâtin lil mu’miniyn;

Semâlarda ve arzda, iman edenler için işaretler vardır.

4-) Ve fiy halkıküm ve ma yebüssü min dabbetin ayatün li kavmin yukınun;

Sizin (insanlar - bilinçler) yaratılışınızda ve hayvanları (ırkları) türlendirmesinde, yakîn sahibi topluluk için elbette işaretler vardır.

5-) Vahtilafil leyli ven nehari ve ma enzelAllâhu mines Semai min rizkın feahyâ Bihil Arda ba’de mevtiha ve tasriyfirriyahi ayatün likavmin ya’kılun;

Gece ve gündüzün dönüşümünde, Allâh’ın semâdan yaşam gıdası (bilgi) inzâl edip de onunla ölümü (şuursuz - kendini yalnızca beden sanan yaşamı) sonrasında arzı (şuurlu yaşamla bedeni) diriltmesinde, rüzgârları (sürekli esen fikirleri) yönlendirmesinde; aklını kullanabilen bir topluluk için işaretler vardır.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!