Sayfayı Yazdır

Bilincin Arınışı

“Nefs”, yani “ben”in “bilinci”, tâ küçüklükten başlanarak, çeşitli şartlanmalarla ve bu şartlanmaların getirdiği değer yargılarıyla oldukça yoğun bir şekilde programlamaya tâbi tutulur...

Siz, nerede dünyaya geldiyseniz, o yörenin değer yargılarıyla, şartlanmaları ile şartlanır ve çevrenize o değer yargılarına göre hüküm verirsiniz.

Günlük davranışlarınızdan tutun, toplumsal bakış açınıza, yaşamı ve olayları değerlendirmelerinize kadar her hâliniz çevrenin sizi programladığı bu şartlanmalar ile meydana gelir.

Oysa bir bilincin ulaşabileceği gerçek değerler nelerdir acaba?..

Bir bilincin erişebileceği değerlerden de öte, bilincin gerçek değerleri ve kapasitesi ne kadardır?

Sohbet Metnini Görmek İçin Tıklayın

00:13 “Bilinç” nasıl arınır ve “Nefs” orijinalindeki sâfiyetine nasıl kavuşur?..

08:45 Eğer ben mefhumu varsa şu anda, bu var olan ben mefhumu hiçbir zaman yok olmaz.

16:57 Beden olmayan bilinç kendisinin ne olduğunu, nelerden arınmak suretiyle bilebilir ve bu arınma nasıl olur?

25:18 Bilincin arınması için 3 şeyden kurtulması gerekir. Bir, zanni, vehmi benlik mefhumundan, iki, tabiattan, tabiat kaydından, üç, şartlanmalar, şartlanmaların oluşturduğu değer yargıları ve bu değer yargılarının getirdiği duygulardan.

33:19 Ateş yapılı burçlar yani Koç, Aslan, Yay tipi burçların oluşturduğu bünyelerde vehmi benlik, kişisel benlik kuvvetlidir, bunun atılması zordur.

42:22 Kişinin bütün yaşamı boyunca bedenin istek ve arzularından kendini kontrol edebilmesi, şartlanmaların ve şartlanmaların getirdiği değer yargılarının ve bu değer yargılarının kendisinde oluşturacağı duyguların üstüne çıkabilmesi ve daha sonrada bunlardan arınmış bir halde varlığı oluşturan öz bilinç olarak kendini tanıyıp bilebilmesi gerekir.

50:16 Kişi yaşamı boyunca, toplum veya çevresi kendisine neyi değerli olarak empoze etmişse, o şartlandırıldığı değerli olan şeyin peşinde koşar.

57:53 Sen eğer kendini bu beden olarak kabullenirsen, bu beden olarak kabullenişinin neticesinde en iyiyi yemeyi, en iyiyi içmeyi, en iyi şekilde seks yapmayı ve bunları en çok, en güzel şekilde sürdürmeyi istersin.

01:00:00 Bilincine hakim olarak, bedenine kumanda edebiliyorsan, bedenin istek ve arzularını kontrol altına alabiliyorsan, gaye hasıl olmuş demektir. Ondan sonraki aşama artık, kendini evrensel değerler düzeyine yükseltmektir. Yani, öz bilincine doğru yükselmektir.

01:12:03 Nefis mücahadesi denen şey, nefsi şartlanmalara ve tabiata tabii olmama mücadelesidir.

01:18:14 Ölümü tattığımız, yani şu bedenin iflas etmesi anından itibaren pişmanlık söz konusu olacak bizim için, eğer gereken hazırlığı yapmamışsak. Böyle bir riske kendini atmak ne derece akıllı işidir.

01:27:55 Önemli olan gerçek şu, insan hakikatin ne olduğunu idrak ettikten sonra o hakikati yaşayabilmek için tabiatıyla mücadele etmek ve de şarlanmaların getirdiği değer yargılarından bilincini arıtmak zorundadır.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Sohbeti İndirebilirsiniz!