91. Şems Sûresi

Şems Suresi, Mekke-i Mükerreme’de, 26.sırada nazıl olmuştur... 15 ayettir... Adını, üzerine kasem edilen, ilk kelimesi olan “eş-Şems” (Güneş)den alır...

Şems Suresinde: Kuran’daki önemli yeminlerden bazıları.... Nefs’in tezkiyesi veya örtülüp gizlenmesi... Bu konuda Salih a.s.ın kavminin ibretliği...... gibi... önemli konular açıklanmaktadır.... 

Click to View Transcript of This Video!

1-) Andolsun Güneş’e ve Onun duhasına (dünyayı aydınlatmaya başladığı saatlere);

2-) Onu takip ettiğinde Ay’a,

3-) Onu açığa çıkartan gündüze,

4-) Onu örtüp kaplayan geceye;

5-) Semâya ve onu bina edene;

6-) Arza ve onu yayana;

7-) Nefse (bilince) ve onu düzenleyene;

8-) Sonra da ona (bilince) hem fücurunu (Hak’tan ve Sistemden sapmanın ne olduğunu) ve hem de takvasını (korunmasını) ilham edene ki...

9-) Gerçekten onu (bilincini) arındıran kurtulmuştur.

10-) Onu (bilincini) gömüp gizleyerek (bilinçsizce - dürtüleriyle tabiatına uyarak) yaşayan ise gerçekten kaybetmiştir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!