99. Zilzâl Sûresi

Zilzal Suresi, Medine-i Münevvere’de tüm sureler itibarıyla 91. veya 94. sırada nazıl olmuştur... 8 ayettir... Adını, kıyamet/ölüm sarsıntısını anlatan ayetleri dolayısıyla almıştır... Ayrıca, “Zelzele”, “İza zülzilet” adları da verilmiştir... “Zilzal”, sarsmak, sarsıntı, zelzele, demektir...

Zilzal Suresi hakkında üç hadis-i şerif:

1.hadis-i şerif:

Ebu Said el-Hudriy r.a. diyor ki: “Kim bir zerre ağırlığınca amel ederse...” ayeti nazıl olunca, dedim ki: “Ya RasulAllah, ben her halde amelimi (her amelimi) görecek miyim?”... “Evet” buyurdu... “büyüğe, büyük?” dedim, “Evet” dedi... “küçüğe, küçük” dedim, “Evet” dedi... Bunun üzerine: “Vay anamın ağladığına!” dedim... Hz.Rasulullah şöyle buyurdu: “Sevin ey Ebu Said!.. Çünkü iyilik on misliyledir”....

2.hadis-i şerif:

Abdullah b. Amr b. El-As rivayet etti ki: “İza zül zilet” nazıl olduğunda Ebu Bekr (es-Sıddık) ağladı... Nebiy s.a.v. şöyle buyurdu: “Eğer siz hata ve günah (küçük-büyük günah) işleyip, Allah’ın da sizi mağfiret etmesi olmasaydı, elbette (Allah) hata ve günah işleyip, kendilerini mağfiret edeceği bir ümmet yaratırdı... Çünkü muhakkak ki O, Ğafur’dur, Rahıym’dir”.

3.hadis-i şerif:

İza zülzilet” Kur’an’ın yarısına denktir!..

Zilzal Suresinde: Ölüm ve kıyamet vakası sürecindeki olaylar... Bedenlerden (kabirlerden) çıktıktan sonra cennet ve cehennemliklerin durumu... Sistem terazisi, bir zerreyi bile atlamaz/karşılıksız bırakmaz...gibi hususlar açıklanıyor....

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!