30. Rûm Sûresi

Mekke döneminde 84.sırada nazıl olan sure, kevni ayetlere, oluş ve yaratılıştaki mucizelere dikkatimizi çeker... Adını, vukuundan önce haber verdiği bir olay olan Rum’un, İranlılar’a galibiyeti dolayısıyla almıştır, “Rum Suresi” diye... Bu mucizenin, ayetlerin tarihi-zahiri yönü itibarıyla gerçekleşmiş bir çok ilginç haberleri yanında batınan müjde ifade eden özel manası da sözkonusudur...

İslam’ın “fıtrat” diyni olduğunu ve insanların o Allah Fıtratı üzere proğramlanıp yaratıldığını bahseden ayet te bu surededir (30.ayet)... Rum Suresi 60 ayettir...

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Elif, Lâââm, Miiiym;

Elif, Lâm, Mim.

2-) ĞulibetirRum;

Rum (Bizanslılar), mağlup oldu!

3-) Fiy ednel Ardı ve hüm min ba’di ğalebihim seyağlibun;

Yakın bir bölgede... Onlar (Rum) bu yenilgiden sonra, galip geleceklerdir.

4-) Fiy bıd’ı siniyn* Lillâhil’ Emru min kablü ve min ba’d* ve yevmeizin yefrahul mu’minun;

Birkaç sene içinde... Başından sonuna hüküm Allâh’ındır! O zaman iman edenler sevinir (Allâh’ın bildirdiği gerçekleştiği için).

5-) Bi nasrillâh* yensuru men yeşa’* ve HUvel ‘Aziyzür Rahıym;

Allâh yardımıyla... Dilediğine zafer verir! “HÛ”; Aziyz’dir, Rahıym’dir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!