Kurân'a İnanıyorsanız... #15

Cinler, Kurân’da birçok yerde uzun uzun anlatılmakta, insanlara yaptıkları ve yapmak istedikleri detaylarıyla açıklanmaktadır...

Kur’ân-ı Kerîm’in bu âyetlerini kabul etmemek ise KURÂN’ı inkâr anlamını taşır...

Yani CİNLERİ İNKÂR ETMEK; KURÂN’ı inkâr etmek, Kutsal Kitap olduğunu ve “ALLÂH” katından gelmiş olduğunu kabul etmemek demektir!..

Ayrıca İslâm Dini’nde belirli bir düzeydeki tüm bilginler tam bir ittifak hâlindedir ki, Kurân’ın bir âyetini dahi kabul etmeyen, tamamını kabul etmemiş demektir...

Sohbet Metnini Görmek İçin Tıklayın

01:00 Cinler gerçekten insanları etkileyebilir mi?

02:20 Gerçekçi, sağlam bir bakış açısı için önümüzde 2 yol var; ya Hz. Muhammed'in Rasul olduğunu, Kuran'ın kendisine vahyolan bir kitap olduğunu ve Kuran'da bildirilenlerin doğru olduğunu kabul edeceğiz veya Hz. Muhammed'e inanmıyorum, getirdiği kitabı, Kuran'ı da kabul etmiyorum, diyeceğiz.

03:30 Kuran'da (6:28)'de cinlere şöyle hitap edilir: 'Ey cin topluluğu, insanların ekseriyetini hükmünüz altına aldınız.'

06:50 1972 yılında yazılan 'Ruh İnsan Cin' kitabımdan cinlerle ilgili açıklamalar.

07:15 'İnsanlardan, onları dost edinenler (cinleri) 'Rabbimiz, biz birbirimizden faydalandık ve bize için takdir edilen vakte ulaştık' derler. Allah'sa onlara 'Yeriniz ateştir' buyurur. Allah'ın diledikleri dışındakiler ebedi olarak orada kalacaklardır.'

08:00 Cinler ne yapmak istiyor? Cinler, insanların 10 katı bir nüfusa sahiptir.

09:00 Cinlerin yakma özelliği ve maddeyi bir yerden bir yere nakletme yetenekleri vardır.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Sohbeti İndirebilirsiniz!