Ruh Cin Melek #10

İnsanın, ölüm ötesi yaşamda devamını sağlayan yapısı, bilindiği gibi "RUHU"dur.

"RUH" nedir?.. Elbette ki, burada sorulan ve açıklanmak istenen "RUH", bireysel ruh yani "insan ruhu"dur.

Peki, "İnsan Ruhu" nasıl meydana gelmektedir ve özellikleri nelerdir?..

Ana rahmindeki 120. günde cenine "ruh üflenmesi" diye anlatılan olay tamamıyla mecazî bir anlatımdır. Elbette ki Allâh, "üflemekten", hele hele "kendi ruhunu üflemekten" tamamıyla münezzehtir!..

Cenin 120. günde, beyin çekirdeğiyle ilk kozmik ışınları değerlendirecek düzeye ulaşır.

Ulaşmış olduğu bu kapasitede, "bir melek gelir ve ruhu üfler" yani gelen kozmik ışınlar bu beyinde "kişilik ruhu" veya "insan ruhu" denilen dalga üretimini başlatan ilk hareketi meydana getirir.

Beynin 120. günde ulaştığı bu kapasite ile, kozmik ışınların etkisi sonucu ölüm ötesi yaşamda devamını sağlayacak olan dalga bedeni üretmeye başlaması olayına, din terminolojisinde "bedene ruh üflenmesi" tanımı getirilmiştir!..

Video Metnini Görmek İçin Tıklayın

03:00 Ruh hakkında konuşulup konuşmayacağına dair ayetin iç yüzü nedir? Neden yanlış anlaşılmaktadır?

10:00 'İnsan ruhu' denen yapı nedir? Hayvanların ruhu var mıdır? İnsan ve hayvan ruhu arasında ne fark vardır?

15:00 İnsan ruhunu meydana getiren katmanlar ve bunların işlevleri nelerdir?

21:00 Dinde "Said" veya "Şaki" tanımlamaları, beyinde 120 günde üretilmeye başlanan ve ruhun katmanlarından biri olan, anti çekim dalgaları ile ilgilidir.

27:00 Kişinin şirkten arınması, tanrı kavramından geçip, Allah kavramını bulması, beynin ürettiği antiçekim dalgalarının üretilmesi ile ilgilidir.

38:00 Ölüm nedir? Ölüm size geldiğinde ölümü fark etmiyorsunuz ve çevrenizdekileri görmeye devam edeceğinizi biliyor muydunuz?

45:00 Kabir azabı ve kabir sorgusu, şuurumuz tamamen yerinde olarak yaşanılacaktir.

47:00 Hadise gore kabirdeki "Rabbin kim", "Nebin kim" ve "Kitabın ne" sorularının çok farklı bir bakış açısıyla değerlendirilmesi.

50:00 Ölüm ötesi yaşamda ışınsal yapı kökenli varlıklarla aynı ortamı paylaşacağız. Bu varlıkları tanımak ve onlardan geleceklere etkilere karşı önlem almak ister misiniz?

52:00 İnsanı insan yapan özellik duygu değil, şuur ve aklıdır. Göremediğinin ötesini düşünme yeteneği hayvanda yoktur.

01:08:00 İnsanın görme duyusunun dışında kalan varlıkların genel adı "cin" dir.

01:11:00 Kuran-ı Kerim’de insanın, su ve mineral karışımı bir yapıdan; cinlerin ise gözeneklere nüfuz edici bir ateşten meydana geldiği vurgulanarak, günümüzde ışınsal yapılara işaret edilmiştir.

01:20:00 İblis’in secde etmemesinin nedeni nedir ve altında yatan gerçekler nelerdir?

01:22:00 Başlangıçta yaptığı hata nedeniyle İblis diye tanımlanan cinler daha sonra neden şeytan diye vasıflandırılmıştır?

01:26:00 Şeytaniyet vasıflı cinler, insanların beyinlerine impulslar şeklinde vesveseler vermektedir. İnsanları gururlarını okşayarak aldatmaktadır.

01:28:00 Günümüzde de "ruhlarız", "ruhsal varlıklarız", "sizlere yol göstermek istiyoruz" diyerek yaklaşmaktalar.

01:30:00 Türkiye ve Dünya’da ruhçuluğun çıkışı ve yayılmasının tarihçesi.

01:42:00 Eskiden cinler herkesi şahsi arzuları, hırsları doğrultusunda bireysel olarak kandırırken, günümüzde aynı taktiklerle toplu kandırmacalara başladılar. Uzaydan gelerek, seçilmiş kişileri uzay gemileri ile kurtaracakları şeklinde bir inanış yaymaya çalışmaktadırlar.

01:45:00 Uzaydan gelen dostlar olarak kendilerini açıklayan cinlerin faaliyeti sonucu, Dünya’da bağlantıya geçtiği kişilere yazdırdıkları kutsal kitaplarından, fasikül ve sayfa numaraları da verilerek seçme örnekler ile iç yüzleri ortaya çıkarılmıştır.

01:55:00 Allah’ın kaba madde şeklinde bedenlenmiş olmasından; Rasulullah’ın cin olduğuna kadar; Allah’ın beta novada yaşadağına kadar pek çok yanıltıcı bilgi verdikleri ifşa ediliyor.

02:10:00 Cinlerin bağlantılı oldukları kişilere neden yazı yazdırmaya çalışıyor ve bunu nasıl gerçekleştiriyorlar.

02:17:00 Kuran-ı Kerim’de cinlerin etkisinden kurtulmak veya korunmak için tavsiye edilen dualar yani silahların nasıl bir mekanizma ile etkilerini göstemektedir.

02:25:00 Cinlerin insanları kolaylıkla kandırmalarının altında yatan; islam itikadının, temel din bilgileri ve tasavvuf konularının hakkıyla bilinmemesidir.

02:29:00 Melek denen varlıklar ilahi ilimde seyredilmesi istenen manaların ortaya çıkışını sağlayan şuurlu fakat varoluşu itibariyle belirli bir şekle sahip olamayan varlıklardır. Ama belirli bir manaya uygun bir biçimde belli bir özelliği ortaya koyma ile görevlendikleri zaman, o mananın gerektirdiği biçimde bir surete bürünüp, sonsuza kadar o surette evrende yerini alırlar!

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Videoyu İndirebilirsiniz!