50. Kaf Sûresi

Kaf Suresi Mekke döneminde 34. sırada nazıl olmuştur... Bir rivayete göre 38.ayeti Medine-i Münevvere’de nazıl olmuştur... Adını, ilk ayetinin ilk harfinden alır... 45 ayettir...

Hz.Rasulullah’ın sabah namazlarında, özellikle bayram namazlarında Kaf Suresi’ni zamm-ı sure yaptığı, cum’a hutbelerinde okuduğu rivayet edilir...

Hadis-i Şerif’te şöyle buyurulur: “Amme yetesaelun”u öğreniniz, “Kaaaf velKur’anil Meciyd”i öğreniniz, “VenNecmi iza heva”yı, “VesSemai zatil Buruc”i ve “VesSemai vetTarık”ı öğreniniz.

Kaf Suresinde: Kaf’ın sırrı... Kur’an-ı Meciyd... Yaratılış ve neş’etler... Yalanlayıp helak olan kavimler... Şah damarından yakın olan?... Sağında ve solunda bulunan yazıcılar... Sekeratul mevt... Sevkedici ve şahid melekler... Ölüm perdeleri açar... Keşfi şakk ve basiretin keskinliği... Kavl değişmez... Cehennem dolmaz... Cennet muttekıylere yaklaştırılmıştır... Ğaybı olan Rahman’dan haşyet ve yönelen kalbin ecri... Kur’an, beş duyu ve ona tabi kayıtlı bilinçle değil daha üzt düzey bir algılama mekanizması (kalb, ruhani müşahade) ile anlaşılır... Semavat ve Arz’ın altı günde yaratılması... Tebliğci cebbar (zorba) olmaz... İlahi uyarıdan korkanların Kur’an ile uyarılması,... gibi pek çok önemli konu açıklanmaktadır...

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Kaf (KAF harfi {ENE} Eniyet’e işaret eder. İnsan Zâtının üç mertebesi olan Ahadiyet, Eniyet ve Hüviyet tecellilerinden ilk açığa çıkış olan eniyet = ene = ego = BEN noktasına işaret eder. Kaf Dağı, Benlik dağı olarak tasavvufta sembolleştirilir. Dağ, benliğin sembolüdür. Allâhu âlem. A.H.)! Kur’ân-ı Meciyd (açıklanan muhteşem Bilgi)!

2-) Bilakis aralarından bir uyarıcı onlara geldi diye hayret ettiler de, o hakikat bilgisini inkâr edenler şöyle dedi: “Bu çok acayip bir şey...”

3-) “Öldükten ve toprak olduktan sonra mı (bâ’s olunacağız)? O, çok uzak (dönüşü mümkün olmayan) bir geri dönüştür.”

4-) Arzın onlardan noksanlaştırdığı şeyi (yaşlılığın eksilttiklerini) gerçekten bilmişizdir... Kitab-ı Hafiyz (koruyup kayıt eden kitap = memory) indîmizdedir (varlığın ruhunda).

5-) Hayır, onlara geldiğinde Hakikatlerini yalanladılar! Onlar pek karışık bir iş içindedirler.

6-) (Kendilerini arz - beden kabullendikleri içindir ki) üstlerindeki semâya (bilinçlerine) bakmadılar mı ki, onu nasıl oluşturduk ve (duyularla) bezedik! Onun hiçbir kusuru da yoktur!

7-) Arzı (bedeni) geliştirdik; onda sâbit dağlar (organlar) oluşturduk! Onda her güzel çiftten (çift DNA sarmalından) bedenin nebatî özelliklerini meydana getirdik.

8-) (Hakikatine) dönen her kula basîretini açmak ve hatırlatıp öğüt vermek için.

9-) Semâdan bereketli bir su (ilim) indirdik de onunla cennetler (hakikatindeki kuvvelerin güzelliğini hissettirdik) ve hasat edilen taneler (çeşitli marifetler) bitirdik.

10-) Salkım salkım meyveleriyle yüksek hurma ağaçları da...

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!