27. Neml Sûresi

Mekke döneminde 48.sırada nazıl olan sure 93 ayettir.... Hz.Süleyman a.s.ın karıncalarla ilgili bir algılamasını anlatan ayetlerinden dolayı adı “karınca” demek olan “Neml” suresi diye meşhur olmuştur... Surede Hz.Süleyman ve Hz.Davud’un örnekliğinde insan’ın nasıl kerametli bir varlık olduğu, halifeliği, kuş dili, yani insan’ın hakikatı olan Allah’la ve evrensellikle iletişim ve ilişkisi çok çarpıcı anlatılır... Ve daha bir çok farkında olmadığımız, ama içinde olduğumuz gerçekler...

Click to View Transcript of This Video!

1-) Ta, Siin... İşte bunlar Kurân’ın (hakikat ve Sünnetullâh BİLGİsinin) ve Kitab-ı Mubiyn’in (apaçık ortada olan Evrenin {KİTAP} sistem ve düzeninin) işaretleridir.

2-) İman edenler için hakikate erdirici ve müjde olarak!

3-) Onlar ki, salâtı (Allâh’a yöneliş ile mi’râcı yaşama) ikame ederler ve arınıp saflaşmak için varlıklarından verirler; işte onlar ölümsüz geleceklerine kesin yakîn elde etmişlerdir.

4-) Ölümsüz gelecek yaşamlarına iman etmeyenlere gelince; onların yaptıkları işleri kendilerine süsleyip (keyifli) gösterdik; artık onlar (hakikate) kör ve şaşkın, (ortalıkta) bocalar dururlar!

5-) İşte bunlar var ya, azabın kötüsü onlaradır! Gelecekteki yaşamda da en çok hüsrana uğrayacak olanlar onlardır!

6-) Sen (şuurunla) kesinlikle Kurân’a, Hakiym ve Aliym’in ledünnünden (hakikatindeki Esmâ mertebesinden) nail olunuyorsun.

7-) Hani Musa kendi ehline: “Ben bir ateş algıladım... Ya ateşle ilgili bir haber getiririm yahut bir kor ateş getiririm belki ısınırsınız” dedi.

8-) (Musa) ona (ateşe) geldiğinde: “O ateşin içindeki de, onun çevresinde olan da mübarek kılınmıştır! Subhan Allâh âlemlerin Rabbidir!” diye hitap algıladı.

9-) “Yâ Musa! Kesinlikle Ben O Allâh’ım Aziyz, Hakiym olan!”

10-) “Asanı at!”... (Musa) asasının, sanki çevik bir yılan gibi hareket ettiğini görünce, geri dönüp kaçtı ve arkasına bakmadı... “Yâ Musa, korkma! Muhakkak ki benim katımda Rasûller korkmaz!”

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!