Evrensel Gerçeklik

Düşünmeden fark edilemez...

İslâm Dini’nin evrensel oluşunun anlamı!

İslâm Dini; bir kabileye gelmiş, onlara özgü bir anlayışa hitap eden, onlara yön vermek isteyen bir sistem anlatımı değildir!

İslâm Dini; Arap, Acem, Türk, Malezyalı veya bir başka topluma gelmiş, onlara münhasır bir Din anlayışı da değildir!

İslâm Dini; Allâh’ın yaratmış olduğu “Evrensel Sistem ve Düzen”in adıdır... İnsanlar, o sistemi ve mekanizmayı anlayabildikleri nispette, kendilerini Dünya ve ölüm ötesi yaşam boyutlarında huzur ve saadete kavuşturacak imkânları edinirler.

İslâm Dini’ne, ırksal, örfsel, kültürel, göresel değer yargılarıyla yaklaşanlar, asla orijinde anlatılmak istenen evrensel gerçekleri değerlendiremezler...

Günümüz kavram kaosunda, insanların tefekkürden ve sorgulamadan uzak, taklide dayanan değer yargıları ardında, İslâm Dini, âdeta görünmez olmuştur. Lafzen denmektedir ki, İslâm Dini evrenseldir!.. 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Sohbeti İndirebilirsiniz!