111. Tebbet Sûresi

Tebbet Suresi, Mekke-i Mükerreme’de 6.sırada Fatiha Suresinden sonra nazıl olmuştur... 5 ayettir... Adını, ilk ayetindeki “Tebbet” kelimesinden alır... Ayrıca, son ayetinden dolayı “Mesed” (hurma lifinden ip) suresi de dedir...

Bu surenin sebebi nüzülü hakkında şu rivayeti yazalım:

Hz.Rasulullah’a: “En yakın aşiretini uyar!” (Şuara: 214) ayeti nazıl olduktan sonra, bir gün Rasulullah a.s. Safa tepesine çıktı da”Ya Sabahah!“ (Mekke örfünde bu hitap kırmızı alarm gibi hayati bir tehlikeyi duyurmak/uyarmak için kullanılır)” diye nida etti... Hayatında hiçbir kimseyi aldatmamış o emin zatın bu hitabını duyan Kureyş Onun yanında toplandılar ve “Sana ne oluyor, ne var?” dediler... Rasulullah s.a.v. şöyle dedi: “Gördünüz mü (bir düşünün, ne dersiniz)?... Eğer size haber versem ki sabaha veya akşama bir düşman baskını olacak (tehlikedesiniz, tedbir almanız lazım), beni tasdik eder miydiniz?”... “Evet” dediler... Bunun üzerine Rasulullah s.a.v. buyurdu ki: “Muhakkak ki ben önünüzdeki şiddetli bir azabdan dolayı size bir uyarıcıyım (o azab ile sizi uyarıyorum)”... Bunun üzerine künyesi abdü’l uzza (uzza putunun kulu) olan Ebu Leheb: “Seni helak olasıca, bizi bunun için mi topladın?” dedi... İşte bu olay üzerine Tebbet Suresi nazıl oldu...

Tebbet Suresinde: Sebeb-i nüzülünde anlatılan hususun ibretlik durumu... Rasulullah’a itaatsızlık ve muhabbetsizliğin akibeti.... anlatılıyor...

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Tebbet yedâ ebiy lehebin ve tebbe;

Ebu Leheb’in elleri kurusun... Kurudu da!

2-) Mâ ağnâ ‘anhü maluhû ve mâ keseb;

Ne zenginliği ve ne de kazandığı ona fayda vermedi!

3-) Seyaslâ nâren zâte leheb;

Alevli bir ateşe maruz kalacaktır (o)!

4-) Vemraetüh* hammâletel hatab;

Onun karısı da... Odun hamalı olarak!

5-) Fiy ciydiha hablün min mesed;

Boynunda hurma lifinden bir ip olduğu hâlde!

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!