89. Fecr Sûresi

Fecr Suresi, Mekke-i Mükerreme’de 10.sırada nazıl olmuştur... 30 ayettir... Adını, ilk ayetindeki “el-Fecr” (tan yerinin ağarması, gece karanlığını yaran ilk parıltı, gündüzün başlangıcı)’den alır...

Fecr Suresinde: Kuran’daki yeminler akıl sahipleri içindir... Bazı ibretlik helak örnekleri... İnsan’ın imtihan karşısında tutumu... Rabbin ve meleklerin geldiği gün?... Cehennem getirildiği gün!... İnsan’ın ölüm ile yaşadığı deneyim ve faydası olmayan tezekkürü.... Ölüm’den sonra da hayat var ve onun için hazırlanmanın hayati önemi... Nefs-i Mutmainne, Radıye-Mardiyye ile Rabbine rücu’... Allah’ın kulları ve Allah’ın cenneti,... gibi önemli konular açıklanmaktadır...

Click to View Transcript of This Video!

1-) Vel fecr;

Kasem ederim o Fecr’e,

2-) Ve leyalin ‘aşr;

On geceye,

3-) Veşşef’ı velvetr;

Çift’e ve Tek’e!

4-) Velleyli izâ yesr;

Geçip gittiğinde o geceye...

5-) Hel fiy zâlike kasemün li ziy hıcr;

(Nasıl) işte bunlarda akıl sahibi için bir yemin yok mu?

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!