102. Tekâsür Sûresi

Tekasür Suresi’nin, Mekke-i Mükerreme’de 16.sırada nazıl olduğu meşhur rivayettir... 8 ayettir... Adını, ilk ayetindeki “et-Tekasür” (çokluk övünüşü, çoğaltma yarışı; çokluk, kesret)den alır...

Tekasür Suresinde: Tekasür’ün yani çokluk kuruntusunun, beşduyu dünyasının aldatıcılığı... Gerçeğe ancak “yakiyn” ile muttali olunduğu... Vefat’tan önce görmenin yolu ve perdeleyen dünyamız... Yakiyn mertebeleri... gibi önemli konular açıklanmaktadır...

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!