56. Vâki'a Sûresi

Vakıa Suresi, Mekke döneminde 46.sırada nazıl olmuştur... 96 ayettir... Adını, ilk ayetinde geçen ve sözlük olarak vaki gerçek, vuku bulacak, doğacak şey anlamına gelen “vakia”dan alır... Bir Kur’an kelimesi olarak ise “kıyamet”, “ölüm” ya da “ölüm-kıyamet ile keşfedilen gerçek” anlamlarına gelir...

Vakıa Suresinde: Yalanlanması mümkün olmayan gereçeğin vuku bulması, kıyamet-ölüm olayı, insan sınıfları, ashabı yemin-ashabı şimal ve sabikun ile ilkler-sonlar, Muhammedilerin önemi, cennet-cehennem özellikleri ve nimetleri, israr edilen büyük günah, ilk ve son neş’etler, yıldızların mevkıleri, büyük yemin, Kur’an-ı Kerim saklı bir Kitab’ta korunmaktadır, arınmayan Kur’an-ı Kerim’e dokunamaz, vefat süreci ve ölümle keşfolunan gerçek, mukarrebun ve ashabı yeminin müşahadesi,... gibi bir çok önemli husus açıklanmaktadır...

Vakıa Suresi hakkında bazı Hadis-i Şerifler:

Kim her gece Vakıa Suresini okursa, yoksulluk-ihtiyac musibeti ona ebediyyen isabet etmez

Vakıa Suresi zenginlik suresidir... Onu kıraat edin ve çocuklarınıza onu öğretin”.

Vakıa Suresini kadınlarınıza öğretiniz... Muhakkak ki o zenginlik suresidir”.

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) O gerçek (ölümü tadarak başlayan ikinci hayat) vuku bulduğunda.

2-) Artık onun gerçekliğini yalanlayacak olmaz!

3-) (Kimini) alçaltıcıdır, (kimini) yükselticidir!

4-) Arz (beden) şiddetli bir sarsılışla sarsıldığında,

5-) Dağlar (bedendeki organlar) hurdahaş edildiğinde,

6-) (Nihayet) dağılmış toz olduğunda.

7-) Siz üç cinse ayrıldığınızda:

8-) Ashab-ı Meymene (uğurlular-mutlular, sağcılar, Hakk’ı bulmada isâbet etmişler), ne ashab-ı meymenedir!

9-) Ashab-ı Meş’eme (uğursuzlar-mutsuzlar, solcular, Hak’tan kozalı yaşamışlar), ne ashab-ı meş’emedir!

10-) Es Sâbikun (yakîn ile öne geçenler), sabikundur;

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!