Sohbet

Her şeyi değerlendirme mekanizmamız olan "beyin", terkibi itibarıyla kimyasal bir bileşimdir.

Bu kimyasal bileşim, bir biyoelektrik faaliyet ile çeşitli fonksiyonlar ortaya koyar ve varlığımızda görülen tüm oluşları meydana getirir.

Kimyasal bileşimi meydana getiren moleküler yapı ve özellikle DNA ve RNA dizini, bir yandan yapısı itibarıyla hücre biyokimyası ile biyoelektrik iletişim hâlinde iken; diğer yandan da atomaltı boyutun canlıları olan kozmik ışınımlar ile etkileşim içindedir.

Esasen, beyin, bir yönüyle çeşitli frekanstaki dalgaları, kozmik ışınımı değerlendirerek, programı istikametinde yorumlayan değerlendirme mekanizmasıdır.

Sohbet Metnini Görmek İçin Tıklayın

03:00 "İnsanın şerefi aklı iledir" ve insanın bütün sorularının cevabını alması gereklidir. İslamiyet de aklın sorabileceği bütün soruların cevaplarını verebilir kudrettedir!

05:00 Hz. Muhammed aleyhisselam’ın getirdiği en büyük ve önemli olgu, tanrının varlığını ortadan kaldırmak şeklindeki bir inanıştır.

08:00 İhlas Suresi’ni ezbere okumak yerine gerçekten "OKU"yabilsek ve manasını anlasak; bugün en dinden uzak toplumlar ve ateistlerle dahi aynı inançta kardeş durumuna geliriz!

12:00 İnsanın madde ötesi yaşamı değerlendirmesine en büyük engel nedir?

15:00 Beyinde görme nasıl oluşur? Gözün değerlendirerek beyne gönderdiği dalga boylarının dışında sayısız dalga boyları vardır. Bu dalga boylarının da varlıkları vardır ve bu yapılar olduğu halde biz bu yapılarla iletişim kuramıyoruz.

20:00 Bir mikroskobun altına konulan bir şeye farklı büyütmelerle baktığımızda, örneğin altmış milyar defa büyüterek bakıldığında, aynı beyin gördüğü şeyi çok farklı değerlendirecektir.

23:00 Bizim özümüzdeki can, cevher ve öz ile uzak galaksilerdeki varlıkların özü de aynıdır. Ama öncelikle aynaya baktığımızda gördüğümüz varlığa ben demekten vazgeçmemiz gerekiyor.

27:00 Ölüp çürüyen insan yok olur mu? Belinin altı kesilmiş bir kişide ‘ben’inin yarısı da gitmiş olur mu? Yoksa kendini gene ‘tam bir ben’ olarak mı hissetmektedir?

29:00 Kur’an neden "öleceksiniz" değil de "ölümü tadacaksınız" demektedir?

40:00 Beyin, ruh adı verilen holografik mikrodalga bedene tüm bilgileri yüklemektedir. Bu nedenle de ölümü tadan insanın tüm bilgileri bir anda izleyebilmektedir.

44:00 Kabir azabının altında yattığı gerçek nedir? Rüya sırasında olaylar nasıl otomatik olarak yaşanıyor ve çeşitli azaplar ile karşılaşıp sonuçları kabuslar şeklinde yaşanıyorsa kabir hayatı da bunun gibidir.

52:00 "Allah ismiyle işaret edilen varlık", şu an kavrayamayacağımız bir ana güç, kudrettir.

54:00 Beş duyu ile evren dediğimiz yapı gözümüzün hayalidir. Gerçek anlamda evren, ilim yollu ve iç içe boyutlar şeklinde anlaşılabilir.

59:00 Ölüm ötesi yaşamin çeşitli sıkıntılarindan kurtulmak olayın birinci aşamasıdır. Bundan çok daha önemlisi ise; Tasavvuf kısmıdır. Yani benliğinin her noktasında evreni yöneten şuurun mevcut olması; Allah senin varlığında mevcut ama senin bundan haberin var mı noktasıdır. Kendim dediğin şey kozmik bilinç denilen Allah’ın varlığıdır.

1:03:00 Şeyh kimseyi ne cennete sokar ne de cehennemden kurtarabilir!! O zaman gerçek manada tarikat nedir; şeyh nedir; niyedir? Tarikatın gayesi Allah’a ermektir.

1:12:00 Lafa gelince "her yerde hazır nazır" diyoruz ama tatbikata gelince ötede bir tanrı anlayışına sahibiz ve buna "Allah" ismini veriyoruz. Bunu anlayamadığımız için de kader olayını çözemiyoruz ve bunun sonunda da "o" ve "ben" kısır döngüsüne girip takılıyoruz.

1:16:00 "Allah ismi verilen varlık", sonsuz, sınırsız ve tek ise; senin bedeninin, ruhunun ve şuurunun her zerresinde mevcut ise; o zaman senin ‘ben’ dediğin bir varlık yoktur. İşte Rasulullah’ın getirdiği de bu tekten çoka bakış açısıdır!

1:20:00 İnsanın bedeninin özünü barındıran gen gibi, evrenin de özü vardir ki, evreni anlamak istiyorsak geni kavramak zorundayız. Evrenin geni ‘Levh-i Mahfuz’dur.

1:32:00 Kozmik ışınlarin beyin genetiğini etkilemekte ve değiştirmekte olması işin en önemli sırlarından biridir. Doğum sürecinde kozmik ışınlar ana rahmindeki beyni kendi karakteristiği istikametinde özellikler vermektedir.

1:38:00 Zikir nedir ve beyne olan etkisi nasıldır? Din kapsamindaki en önemli çalışma olmasinin nedeni nedir? Yaşanmış örnekleriyle öğrenmek ister misiniz.

1:42:00 Varlık ve takdir tek olduğuna göre kader nedir, bize düşen şey nedir?

1:56:00 İtikat (gerçeklerin ne olduğunu kavramak) nedir ve dinde neden önemlidir?

1:59:00 Kuran’da geçen ‘ceza’ kelimesi kişinin yaptıklarının neticesine ermesi demektir.

2:00:00 Seni madde ötesi sonsuz yaşama yaklaştıran şey "helal" iken bunun zıttı "haram"dır.

2:05:00 Ölüm ötesinde "keşke dünyaya geri dönsek de yapmadıklarımızı yapsak" denmesinin ardında yatan gerçek nedir?

2:09:00 Gerçek dostun, sana ölüm ötesi yaşamı idrak ettirip; ölüm ötesi yaşamını kolaylaştırandır.

2:12:00 Hakkın ilmi kadar bilmek; Hakkın gözü ile görmek; Hakkın dili ile konuşmak ne demektir?

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Sohbeti İndirebilirsiniz!