28. Kasas Sûresi

“Tavasiyn”in 3. ve son suresidir... Hem iniş ve hem de tertib itibarıyla böyledir... Mekke döneminde 49.sırada nazıl olmuştur... 85.ayetinin hicret esnasında yolda nazıl olduğu rivayet edilir... 52-55 ayetlerinin de Medine’de indiği rivayet edilir... Adını anlattığı kıssalar dolayısıyla, 25.ayetinde de geçen “el-Kasas”dan alır... 88 ayettir...

Hz.Musa’nın her devresine ait yaşamı ve mücadelesi, fravun, haman, karun terimleri, ferd-aile-toplum-idare-dünya-ahiret sahnelenişinde vahdet realitesi,... gibi bir çok konu ibretle açıklanıyor...

Click to View Transcript of This Video!

1-) Taa Siiiyn Miiiym;

Ta, Siin, Miiim.

2-) Tilke ayatul Kitabil mubiyn;

İşte bunlar O Kitab-ı Mubiyn’in (apaçık ortada olan Evrenin {KİTAP} sistem ve düzeninin) işaretleridir.

3-) Netlu aleyke min nebei Musa ve fir’avne Bil Hakkı li kavmin yu’minun;

İman eden bir kavim için, Musa ve Firavun’un haberinden bir kısmını sana Hak olarak tilavet edeceğiz.

4-) İnne fir’avne alâ fiyl Ardı ve ce’ale ehleha şiye’an yestad’ıfü taifeten minhüm yüzebbihu ebnaehüm ve yestahyiy nisaehüm* innehu kâne minel müfsidiyn;

Muhakkak ki Firavun o bölgede üstünlük kurmuş ve oranın halkını çeşitli sınıflara bölmüştü. Onlardan bir sınıfı aciz bırakıp aşağılamak için, onların oğullarını boğazlıyor ve kadınlarını diri bırakıyordu... Muhakkak ki o, bozgunculardandı.

5-) Ve nüriydü en nemünne alelleziynestud’ıfu fiyl Ardı ve nec’alehüm eimmeten ve nec’alehümül varisiyn;

Biz de diledik ki, o bölgedeki âciz bırakılıp aşağılananlara lütufta bulunalım, onları önderler yapalım ve kendilerini vârisler kılalım.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!