52. Tûr Sûresi

Tur Suresi, Mekke döneminde 76.sırada nazıl olmuştur... 49 ayettir... Adını, ilk ayeti ve ilk kelimesi olan “TUR”dan alır... “Tur” kelime olarak üzerinde ağaç-orman bulunan dağ, demektir... Ayetlerde ise Hz.Musa’ya vahiy gelen dağın adıdır...

Sahabe, Hz.Rasulullah’ın akşam namazlarında Tur Suresi’ni zamm-ı sure okuduğunu haber veriler ve şöyle derler: “Ondan daha güzel sesli ve daha güzel kıraat eden birini dinlemedik”... Kim bilir Tur Suresi, asıl yerinden(?) nasıl kıraat olmuştur!...

Tur Suresinde: İnsan beyninin mecazi tanıtımı ve işlevleri, azab ne, muttekıyler, huriler ve gılman, her kişi kazandığı ile bir rehindir, nesil gerçeği, meyve etten öncedir, semum’un azabı, Rasul kahin-mecnun-şair değildir, soru sormak tefekküre kapı açar, Rabbin hükmüne sabır ne, kıyam vaktinde tesbih ne, gece ve yıldızların ardından tesbih ne,... gibi bir çok önemli konu açıklanmaktadır...

Click to View Transcript of This Video!

1-) O Tur’a (Tur - Sinâ Dağı’nda Musa’nın karşılaştığı hakikate),

2-) Satır satır yazılmış (tüm detayları ihtiva eden) BİLGİ’ye!

3-) Menşur (açığa çıkmış) rakk’ta (algılanır fiiller boyutunda).

4-) Beyt-i Mamûr’a (Zâtî ilimle meydana gelmiş Esmâ mertebesi, Hakikat-i Muhammedî - mükemmel imar edilmiş ev - Allâh Esmâ’sından kaynaklanan halife özelliğini yaşamakta olan insan şuuru);

5-) Ref’olunmuş (Fiiller mertebesinin fevki olan ilim) tavana,

6-) Kabarıp taşan (ilim - dalga {wave}) okyanusuna!

7-) Muhakkak ki Rabbinin azabı elbette gerçekleşecek olgudur!

8-) Onu geri çevirecek güç yoktur!

9-) O süreçte semâ (bilinç) allak bullak (şaşkın) olur!

10-) Dağlar (benlikler) yürür gider! (Rabbin Bakıy’dir!)

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!