Cinlerin Yapısı #14

“Cann’ı (cin sınıfını - görünmez varlıkları) da dumansız ateşten (radyasyon-ışınsal enerji - elektromanyetik dalga bedenli) yarattı.” (55.Rahmân: 15)

Bu âyet meâlinde “Cin” adıyla bilinen ve bazı görüşe göre de, çoğul olarak “Cann” diye kullanılan yaratığın yapısı anlatılmaya çalışılmaktadır...

İnsanın yapısı için, umumi mânâda, görünüşünden yani bedeninin yapısından dolayı, nasıl ki “topraktan halkolunmuştur” denilmekte ise; burada da cinin yapısı izah edilirken, gene aynı usülle, cinin yapısı işaret edilerek “dumansız ateşten” yani “ışınlardan - radyasyondan - dalgadan” yaratılmıştır diye tarif edilmektedir.

Video Metnini Görmek İçin Tıklayın

01:00 İslam neden bilimsel bulgular çerçevesinde değerlendirilmelidir?

01:20 Kuran'daki açıklamalara göre, gözle görülemeyen, insanın 5 duyu ile tespit edemediği birtakım varlıklar var. Bu varlıklara Kur'an dilinde, daha eskiden de CİN denmiş.

02:00 Cinlerden bahsederken Kuran neden maariç (dumansız ateş) ve semum (zehirleyici) tabirlerini kullanmaktadır? Dumanı olmayan ateş ne olabilir?

03:00 "İnsan" ile "mikrodalga varlık olan cinlerin" yapısal farklılıkları ve üzerimizdeki etkileri nelerdir? Şeytani fikir nedir? Beyine impals yollanarak vesvese oluşturulabilir ki Kuran'da bir sûre ile de bu açıklanmaya çalışılmıştır.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Videoyu İndirebilirsiniz!