105. Fiyl Sûresi

Fil Suresi, Mekke-i Mükerreme’de 19.sırada nazıl olmuştur... 5 ayettir... Adını, bahsettiği fil vakası dolayısıyla ilk ayetindeki “el-Fiyl” (fil) kelimesinden alır...

Fil Suresinde: Zahiren ibretlik tarihi bir olay, Necaşi’nin kavminden Habeşiy Ebrehe’nin, Kabe’yi yıkmayı amaçlayan saldırısı ve akibeti anlatılır... Hz.Rasulullah’ın doğumuna yakın gerçekleşen bu vaka, hacıların şeytan taşlamak için taş topladıkları Müzdelife’de, Ashab-ı Fil’in, tayr-ı ebabil ile taşlanarak helak olması ile sonuçlanmıştır...

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Elem tera keyfe fe’ale Rabbüke Bi ashâbil fiyl;

Görmedin mi Rabbin nasıl yaptı, ashab-ı fil’e?

2-) Elem yec’al keydehüm fiy tadliyl;

Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

3-) Ve ersele aleyhim tayren ebâbiyl;

İrsâl etti üzerlerine tayrân ebabil’i (Ebabil kuşları).

4-) Termiyhim Bi hıcâretin min sicciyl;

Atıyorlardı onlara, kurumuş çamurdan taşlarını.

5-) Fece’alehüm ke’asfin me’kûl;

Nihayet onları yenmiş ekin yaprağı gibi kıldı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!