77. Mürselât Sûresi

Mürselat Suresi, Mekke-i Mükerreme’de (Mina’da) 33. sırada nazıl olmuştur... 50 ayettir... Adını, ilk ayetinin ilk kelimesinden alır... “Mürselat”, irsal olunanlarsalınanlar, gönderilenler, demektir...

Mürselat Suresinde: Ba’sı-kıyameti (kıyamı?)-neşri gerçekleştiren realite, üzerlerine yemin edilecek kadar hak’tır... O günün insan için önemine binaen bu sure içinde, tam on defa: “O Gün yalanlayanların vay haline!” deniliyor!... Kıyamet/ölüm esnasının olayları... Rasullerin vakitlendirilmesi... Fasl Günü ve onu yalanlayanlar... Üç çatallı gölge.... Mazeret geçersizdir... Muttekıylerin cezası... Rüku’ edemeyenler...

Hakikat’ı bulmak, gerçeğe ermek için Kuran’dan başka iman edilecek söz aramanın abesliği,... gibi önemli konular açıklanmaktadır...

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Andolsun o ardı ardına irsâl olunanlara;

2-) Şiddetle esip de savuranlara;

3-) Diriltip ayağa kaldıranlara;

4-) Seçip ayıranlara;

5-) Hatırlatıcıyı ilka edenlere (şuurda açığa çıkaran kuvveler. Mele-i Âlâ. Alûn melekler. “İlka” da, “likâ” da aynen “nefh” gibi derûndan zâhire ya da içten dışa doğru “şuurda” oluşan bir hâl, hissediştir. Ahfâ - Hafî {Sıfat tecellisi} - Sır {Esmâ tecellisi} - Ruh {Fuad - Esmâ mânâları yansıtıcısı} - Kalp {Şuur} - Nefs {Bilinç} sıralamasında, Ruh’tan kalbe yansımaları anlatır. “Halife - İnsan” bu mertebelerin tamamıdır ya da bu bütünlüğe “İnsan” adı verilmiştir; denebilir. Bundan yukarısının ise dile gelip anlatılması doğru değildir, denir. Allâhu âlem! A.H.)!

6-)Özür (kabahati silmek için) yahut uyarı olmak üzere.

7-) Vadolunduğunuz (bâ’s) mutlaka gerçekleşecektir!

8-) Yıldızlar silindiğinde (ışıkları görünmez olduğunda),

9-) Semâ yarıldığında,

10-) Dağlar savrulduğunda,

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!