77. Mürselât Sûresi

Mürselat Suresi, Mekke-i Mükerreme’de (Mina’da) 33. sırada nazıl olmuştur... 50 ayettir... Adını, ilk ayetinin ilk kelimesinden alır... “Mürselat”, irsal olunanlar, salınanlar, gönderilenler, demektir...

Mürselat Suresinde: Ba’sı-kıyameti (kıyamı?)-neşri gerçekleştiren realite, üzerlerine yemin edilecek kadar hak’tır... O günün insan için önemine binaen bu sure içinde, tam on defa: “O Gün yalanlayanların vay haline!” deniliyor!... Kıyamet/ölüm esasının olayları... Rasullerin vakitlendirilmesi... Fasl Günü ve onu yalanlayanlar... Üç çatallı gölge.... Mazeret geçersizdir... Muttekıylerin cezası... Rüku’ edemeyenler...

Hakikat’ı bulmak, gerçeğe ermek için Kuran’dan başka iman edilecek söz aramanın abesliği,... gibi önemli konular açıklanmaktadır...

Click to View Transcript of This Video!

1-) Velmurselati ‘urfa;

Andolsun o ardı ardına irsâl olunanlara;

2-) Fel’asıfati ‘asfâ;

Şiddetle esip de savuranlara;

3-) Vennaşirati neşra;

Diriltip ayağa kaldıranlara;

4-) Felfarikati ferka;

Seçip ayıranlara;

5-) Felmülkıyati zikra;

Hatırlatıcıyı ilka edenlere (şuurda açığa çıkaran kuvveler. Mele-i Âlâ. Alûn melekler. “İlka” da, “likâ” da aynen “nefh” gibi derûndan zâhire ya da içten dışa doğru “şuurda” oluşan bir hâl, hissediştir. Ahfâ - Hafî {Sıfat tecellisi} - Sır {Esmâ tecellisi} - Ruh {Fuad - Esmâ mânâları yansıtıcısı} - Kalp {Şuur} - Nefs {Bilinç} sıralamasında, Ruh’tan kalbe yansımaları anlatır. “Halife - İnsan” bu mertebelerin tamamıdır ya da bu bütünlüğe “İnsan” adı verilmiştir; denebilir. Bundan yukarısının ise dile gelip anlatılması doğru değildir, denir. Allâhu âlem! A.H.)!

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!