Özgür Olman İçin! #9

Evrende mevcut olan her birim, yapısına ve algılama aracına göre yer aldığı katmanda, tüm evrensel öz değerlere sahiptir. "Evrensel öz"e sahip bulunan her birim, kendi algılama araçlarının oluşturduğu katmanda yaşadığı sürece, o katman kendi "madde" dünyası olarak mevcuttur; diğer katmanlar ise, "yok" hükmünü alır, algılama aracının kapasite yetersizliği dolayısıyla!

Gerçekte, evrende mevcut bulunan her şey, aynı özden meydana geldiği için, ister "Yaratan Güç" denilsin, ister günümüz deyişiyle "Salt Bilinç" diyelim bu evrensel kudret ve ilim, holografik bir biçimde, evrenin her katmanındaki her birimin her noktasında, aynı şekilde mevcuttur!

Video Metnini Görmek İçin Tıklayın

01:00 Madde dediğimiz yapının derinliklerine inip, enerji boyutuna ulaştığımızda, bu ÖZden gelen yapının bir yansıması biz isek, aynı özden gelen varlıkların olmasına da şaşırmamak gerekli.

02:00 Zebani olarak tanımlanan varlıklar gibi, pek çok boyut da söz konusudur.

03:30 Kur’an ve Rasulullah’ın bu konudaki uyarı ve yaklaşımları ve bu sistemin temel kuralları nelerdir?

05:00 Yüzmeyi öğrenmediyseniz bindiğiniz geminin kaptanını sevmeniz size boğulmaktan kurtarmaz!

07:00 Geçeceğimiz boyutun yaşam şartları için gerekli çalışmaları yapmaz ve gereken enerjiyi ruhumuza yükleyemezsek ne olur?

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Videoyu İndirebilirsiniz!