Hakikat

Kayıtlılık, sınırlılık, kozada ölüp gitmek için var edilmişsen; kozada kalmak kolay, kozadan çıkmak ise sana zor gelecektir.

Ne var ki, her kozadan çıkış, her rahimden çıkış, büyük zorluklarla olur!

Bir hayvanın doğurması, bir insanın doğurması, bir böceğin kozadan çıkması... Bütün bunlar, sayısız zorluklardır.

Madde dediğimiz boyuttan da semânın melekûtuna geçebilmek öylesine zordur!

Çünkü, bir boyuttan, diğer bir boyuta geçiş yani “BÂ’S”, yeni bir doğum, yeni bir başlangıç, bir sonun ardındaki bir ilktir...

Ama, kimine de kolaydır!.. Allâh’ın kolaylaştırdıklarına kolay gelir...

Sayısız ve sonsuz yapı!.. İhâtası mümkün olmayan mânâlar!.. Varlığına işaret eden bir isim; ama, o ismin mânâsıyla kayda girmeyen sınırsız-sonsuz yapı!..

Ben, sen, o da yaşamak için var olmuşlar... Ama bir de...

Ben’siz sen’siz Bir’leşenler!..

Sen, “sen”liğini bırak!.. Ben, “ben”liğimi!.. “Sen”siz, “ben”siz olalım! “Hiç”likte buluşalım!..

Sohbet Metnini Görmek İçin Tıklayın

01:00 Tasavvuf mevcudun "Tek Bir" varlık olduğunu; "Ahad" olan Allah dışında bir şey olmadığını vurgular.

03:00 Geçmiş zamanda yaşamış zatların eserlerinde belirtilen hakikat ışıltılarından örnekler...

06:00 İnsan, Allah’ın yeryüzünde halifesidir; kainatta değil!

10:00 Vahdet ile beraber kesret yoktur. Kesretin olmayışı ile uruç da kalkar; hal değişimi ise yüksekten alçağa doğmak suretiyle olur!

16:00 Çeşitli mertebelerin oluşması, kesret vehminin meydana geliş sistematiğinden kaynaklanmaktadır.

17:30 Melekut aleminin oluşumu nasıl olmaktadır?

20:30 “Hiçbir şeyde zahir olmadım, insandaki zahir oluşum kadar” ifadesini dillendiren zat adı altında ne söylenmektedir? Ne anlatılmaya çalışılmaktadır?

25:00 “Mi'rac benden gayrı her şeyden uructur” “mirac'ı olmayanın namazı yoktur” ile neye işaret edilmektedir?

27:00 Zahiri ve Batıni; sözlü veya fiili cümle ibadetler mecazdır! Bu yolun yolcuları bu ibadetleri geçip ilerlemedikçe hakikate vasıl olamazlar. Önemli olan mecazın hakikatine erebilmektir!

29:00 ‘Tekliğe müşahadeye engel olan şey, yola çıkmışın cüzzi ilmidir’ ne demektir?

31:00 Kader sırrına vakıf olanlar rahattadır.

37:00 “Ben otuz senedir Hak ile konuşurum; halk ise kendileriyle konuştuğumu sanırlar” ile ne anlatılmaktadır?

40:00 “Varlığımın yok oluşuyla (fakrımla) iftihar ederim” diyen Hz Rasulullah neyi anlatmaya çalışmaktadır?

48:00 “Dünya ve ahiret mecazlarından geç” ile anlatılmak istenen nedir?

56:00 Dinin zahir yönü, şeriat yönü nedir ve neler yapmak gereklidir? Ben dediğimiz varlığımızın hakikati ile ne anlatılmak istenmektedir?

1:02:00 Kozasından çıkıp kelebek olup uçamadan kaynar suya atılan tırtıl kimden hesap sorabilir? Hesap sorulacak biri var mıdır?

1:05:00 “Kozanı delip Ahadiyet alemine kanat açmak” veya “kendini beden sanmanın sonucu olarak diri diri mezara girmek!” arasında bir seçim yapmak durumundayız.

1:08:00 Kozadan içinden hakikat ilmi elde edilerek ve gereği yaşanarak çıkılabilir.

1:10:00 Yıllar önce mecaz yoluyla anlatılan pekçok şey bu devirde artık bilim gerçeği ile anlatılmakta ve ‘teklik konusu’ nerede ise okul kitaplarında anlatılabilir hale gelmiştir.

1:14:00 Her şey tek ise; bu çokluk; ben, o, sen nereden ve nasıl çıkmaktadır?

1:17:00 Allah’ın bize bildirdiği yoldan; Hz. Rasulullah’ın yolundan nasıl gidilir?

1:26:00 Bilgi ile hakikat yaşanmaz anlayışı ile ne anlatılmaktadır?

1:28:00 Nefsine zulmetmek; nefsin hakkını vermemek demektir. Nefs öldürülmez, nefs tanınır, bilinir idrak edilir ve yaşanır.

1:29:00 Gerçeği idrak etmek için tek şans sağlıklı beyindir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Sohbeti İndirebilirsiniz!