98. Beyyine Sûresi

Beyyine Suresi, Medine-i Münevvere’de tüm sureler itibarıyla 101.sırada nazıl olmuştur... 8 ayettir... Adını, ilk ayetinde geçen “el-Beyyine”(apaçık hüccet)den alır... Bu sureye, ayetlerinde geçen “Kayyime”, “Münfekkiyn” ve “Beriyye” adları da verilir...

Beyyine Suresinde: Beyyine ve sorumluluğumuz... Diyn-i Kayyım ve Temel Esasları... Beriyye’nin en şerlileri kim ve neden?... Beriyye’nin en hayırlıları kim ve neden?... Rıza... Haşyet... gibi çok önemli gerçekler açıklanmaktadır...

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Ehl-i Kitap’tan ve müşriklerden hakikat bilgisini inkâr edenler, kendilerine o beyyine gelinceye kadar (sapkınlıklarından) ayrılacak değillerdi.

2-) Allâh’tan (şirk pisliğinden arınmayanın dokunamayacağı) tâhir (orijinal hakikati yansıtan) sayfaları (bilgileri) bildiren bir Rasûl!

3-) Onların (o bilgilerin) içinde kütüb-ü kayyime (en kaîm - sağlam - payidar kitaplar) vardır.

4-) Kitap verilmiş olanlar, ancak kendilerine o beyyine geldikten sonra ayrılığa düştüler.

5-) Oysaki onlar, Hanîfler olarak Dini O’na (yalnız Allâh’a) hâlis kılarak; Allâh’a kulluk yapmalarından, salâtı ikame etmelerinden ve zekâtı vermelerinden başka bir şeyle emir olunmadılar... İşte budur Din-i Kayyim (geçerli hak din - sistem)!

6-) Muhakkak ki ehl-i kitaptan ve müşriklerden hakikat bilgisini inkâr edenler, onda ebedî kalıcılar olarak cehennem ateşindedirler! İşte onlar halkın en şerrlisidir!

7-) İman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, işte bunlar halkın en hayırlısıdır!

8-) Rablerinin indînde onların cezası (çalışmalarının karşılığı), altlarından nehirler akan Adn cennetleridir... İçlerinde sonsuza dek kalmak üzere... Allâh onlardan razı olmuştur ve onlar da O’ndan razı olmuşlardır (ilâhî özelliklerin tecellisi)... İşte bu, Rabbinden haşyet duyan kimse içindir!

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!