19. Meryem Sûresi

Bu sure, Mekke döneminde, müslümanların Habeşistan’a hicretinden önce 44.sırada nazıl olmuştur... 98 ayettir...

Varolan herşeyin İlahi Vasıflarla varolduğunu, insanda ilahi sıfatların zahir olduğunu somut olarak ortaya koyan Hz.Meryem’in İsa a.s.ı doğum mucizesi ağırlıklı olarak anlatıldığı için sure bu isimle meşhur olmuştur... Sure’de Hz.Zekeriyya, Hz.Yahya, Hz.İbrahim, Hz.İsmail, Hz.Musa, Hz.Harun, Hz.İdris Nebiylerden; Adem, İbrahim, İsrail zürriyyetlerinden ve Hz.Nuh ile gemiye bindirilenlerden, ADN(boyutsal, mertebe) cennetlerinden, vahy-melek-insan ilişkisinden, sırat ve cehennem gerçeğinden, cinn-insan ilişkisinden, Rahmaniyyet ve ferdiyet makamlarından,  sevginin oluşmasından ve ne anlama geldiğinden bahsedilir...

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Kâââf, Hâ, Yâ, Ayyynnn, Saaad;

Kâf, Ha, Ya, Ayn, Sad.

2-) Zikru rahmeti Rabbike abdeHU Zekeriyya;

Rabbinin, kulu Zekeriyya’ya rahmetini hatırla (zikret).

3-) İz nada Rabbehu nidaen hafiyya;

Hani O, Rabbine derûnundan yönelmişti.

4-) Kale Rabbi inniy vehenel azmü minniy veştealerre’sü şeyben ve lem ekün Bi duaike Rabbi şakıyya;

“Rabbim... Gerçek ki, kemiklerim gevşedi, saçlarım ağarıp bembeyaz oldu! Rabbim, sana dua edip de hiç hüsrana uğramadım...”

5-) Ve inniy hıftül mevaliye min veraiy ve kânetimraetiy ‘akıren feheb liy min ledünKE Veliyya;

“Muhakkak ki ben, arkamda kalacakların neler yapacağından korkarım. Karım ise zaten kısır! O hâlde ledünnünden bana bir velî hibe et.”

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!