36. Yâsiyn Sûresi

YaSiyn Suresi, Mekke-i Mükerreme’de, Cinn Suresinden sonra 41. sırada nazıl olmuştur (12.ayetinin Medine-i Münevvere’de, Hz.Rasulullah’ın Mescidi civarına taşınmak isteyen Ensar’dan SelemeOğulları hakkında indiği rivayet edilir)...

Adını iki harften oluşan birinci ayetindeki “Ya-Siyn”e nisbetle ve Hz.Rasulullah’ın bizzat isimlendirmesi ile almıştır... Ruh-ul Kuds boyutundan insanlık boyutuna, ya da Efendimiz Hz.Muhammed s.a.v.e bir hitabtır... “Siyn”in, insan’a ya da “Selam” ismine işaret ettiği söylenir... İ.Abbas r.a., “YaSiyn”, “Ya Muhammed” demektir, diyor... Nitekim bir hadis-i şerif’te de: “Benim Kur’an’da yedi ismim vardır: Muhammed, Ahmed, YaSiyn, TaHa, Müddessir, Müzzemmil, Abdullah”...

YaSiyn, hadis-i şerif’te “Kuran’ın Kalbi” olarak nitelenir ki, bu hem baştaki hem de en son ayetlerinde bellidir... Ayrıca bu, Aşk suresi de demektir!...

YaSiyn Suresi 83 ayettir...

YaSiyn Suresi hakkında bazı hadis-i şerifler:

Mevtalarınıza YaSiyn’i kıraat ediniz.

Üzerine YaSiyn kıraat olunan hiçbir meyyit yok ki Allah ona ölümü ehvenleştirmesin.

Kim Allah’ın vechini isteyerek bir gece içinde YaSiyn Suresi’ni kıraat ederse, o gece içinde ona mağfiret olunur.

Muhakkak ki herşeyin bir kalbi vardır... Kuran’ın Kalbi ise YaSiyn’dir.... Kim YaSiyn’i kıraat ederse, Allah ona, onun (YaSiyn’i) kıraatı ile, on kerre Kur’an’ın kıraatı (Kuran’ı on defa okuyup hatmetmiş gibi) yazar.

Kuran’ın Kalbi, YaSiyn’dir... Allah’ı ve Ahiret yurdunu dileyerek bir adam onu kıraat ederse, mağfiret olunur... Onu mevtalarınıza kıraat ediniz.

Muhakkak ki Kuran’da bir sure vardır ki okuyanına şefaat eder, dinleyenini mağfiret eder... Dikkat edin o YaSiyn Suresidir ki Tevrat’ta “el-Muımme” diye çağrılır... “Ya RasulAllah, elMuımme nedir?” denildiğinde: “Sahibini dünyanın hayrı ile kuşatır, Ahiretin korkunçluklarını ondan def’eder... (Bu sure) ‘edDafia’ ve ‘elKadıye’ diye de çağrılır” buyurdu... “Ya RasulAllah, o nasıl olur?” denildiğinde: “Sahibinden her kötülüğü def’ eder, onun her hacetini karşılar... Kim onu kıraat ederse yirmi hacca denktir... Kim onu dinlerse, ona, Allah yolunda bin dinar tasadduk etmiş gibi olur... Kim onu yazar ve onu içerse onun cevfine (boşluğuna, içine) bin deva (ilaç), bin nur, bin yakiyn, bin rahmet, bin re’fet (şefkat) ve bin hidayet sokar... Ve ondan her dai (dert)’i ve ğill (kin)’i söküp çıkarır” buyurdu.

Click to View Transcript of This Video!

1-) Yâ Siiin (Ey Muhammed)!

2-) Ve Kur’ân-ı Hakiym (ve bildirdiği Hikmet dolu Kur’ân)!

3-) Kesinlikle sen Rasûllerdensin.

4-) Sırat-ı müstakim üzeresin.

5-) Aziyz ve Rahıym’in sende tafsilâtlı olarak açığa çıkardığı ilim ile!

6-) Ataları uyarılmamış, bu yüzden (hakikatlerinden, Sünnetullâh’tan) kozalı olarak yaşayan bir toplumu uyarman için.

7-) Andolsun ki onların çoğunluğuna o söz (Cehennem, insanların ve cinlerin çoğuyla dolacaktır; sözü) Hak olmuştur! Bu sebeple onlar iman etmezler!

8-) Muhakkak ki biz onların boyunlarında, çenelerine kadar dayanmış boyunduruklar (şartlanma ve değer yargıları) oluşturduk! Artık (onlar kendi hakikatlerini göremezler) başları yukarı doğru kalkıktır (benlikleriyle yaşarlar)!

9-) Onların önlerinden bir set (geleceği göremezler) ve arkalarından bir set (geçmişlerinden ders almazlar) oluşturduk da böylece onları bürüdük... Artık onlar görmezler.

10-) Onları uyarsan da uyarmasan da birdir; iman etmezler!

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!