Âmentü - 2

Ne olduğunu bilmediğiniz bir şeye “iman” etmeniz mümkün değildir.

Bu sebeple iman edecek kişinin aklının başında olması, belli bir idrak derecesinde olması, sarhoş olmaması gibi şartlar aranır.

İman edilecek şeyin, önce ne olduğunun bilinmesi zorunludur!..

Önce, neye iman edilecek?..

Neden “iman” etmek gerekli?..

Âmentü” diye bildiğimiz esaslara niçin iman etmek mecburiyetindeyiz?

Eğer bir insanın düşünce dünyasında “Âmentü” diye özetle bahsedilen “iman” edilecek esaslar konusu yer almıyorsa; bu kişi kendisini madde beden olarak kabul eder ve böylesine bir yaşamın sonunda da toprak olup, yok olacağı düşüncesini taşır. Kendini bu beden kabul edip, sadece bedene dönük istekler ve zevklerle ömrünü tüketmesi sonucunda da, ölüm denen olayı yaşar ve diri diri, şuurlu, aklı başında olarak toprağa gömülür!

Sohbet Metnini Görmek İçin Tıklayın

00:10 “Bil kaderi “ ifadesindeki “B” nin anlamı...Varlık yaradılış gayesine uygun programla var olmuştur...Kaderle ilgili bazı ayet ve hadisler...

54:00 Hayır ve şerrin Allâh’tan geldiğine iman etmek ve gereğini yapmak nedir?.. Niçin ifadede Allâh’tandır deniyor da Rabbinden’dir denmiyor?..

1:01:10 ”Vel bas ü badel mevt”... Mevt’in akabinde bâ’s olmak... Kıyametin akabinde denmiyor, buraya çok Dikkat!!!

1:08:30 Âmentü’nün sonunda yer alan şehadet... Abdu-HU nedir?.. Şehadet ettiğimiz şey nedir?.. Hz. Muhammed’in abdiyeti, Risaletinin üzerine çıkmıştır veya bir başka deyişle Risaleti abdiyetinden gelmektedir!..

1:16:50 “Ene beşeri mislüküm” ifadesi neye işaret eder?.. İman idrake bağlıdır!.. İmandan gaye, o imanın gereği çalışmaları ortaya koymaktır... Sistemde tatbikatının karşılığının alınması vardır, yapmadığının karşılığı olmaz!..

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Sohbeti İndirebilirsiniz!