20. Tâhâ Sûresi

TaHa suresi Mekke döneminde 45.sırada nazıl olmuştur... 135 ayettir... İsmini, birinci ayetinden almıştır... “Ta-Ha”, Hz.Rasulullah’a vasfi bir hitabtır; O’nun ismidir... Bu sure’nin bir ismi de “Keliym”dir...

Taha Suresinde, Kuran’ın inzal edilişindeki hikmet, Rahman’ın Arş’ı istivası, sır-ahfa, Hz.Musa’nın muhtelif örnekliği ve firavun meselesi, Samiriy konusu, ölüm-kıyamet tahakkuku olayları, şefaat gerçeği, Kuran’ın vahyindeki özellik ve Hz.Rasulullah’a “Rabbim ilmimi artır” emrindeki sır, Adem ve cenneti, Zikir’den yüz çevirenin körlüğü,... gibi bir çok önemli konu... açıklanmaktadır....

Click to View Transcript of This Video!

1-) Tâ Hâ;

Ey İNSAN (Âdem’e talim edilen Esmâ’nın tamamı ve ruh olarak üflenen diye benzetme yollu anlatılan Muhammedî salt şuur - orijin BEN)!

2-) Ma enzelna aleykel Kurâne liteşka;

Biz Kurân’ı sana, mutsuz olman için inzâl etmedik.

3-) İlla tezkireten limen yahşâ;

Sadece, haşyete (Allâh azametini hissetmeye) açık şuura (hakikatini) hatırlatmadır (inzâl olan bilgi)!

4-) Tenziylen mimmen halekal’Arda ves semâvatil ‘ula;

Arzı (bedeni) ve yüce semâları (Esmâ mertebenden açığa çıkan şuur boyutlarını ve bilinç kademelerini) yaratandan, bölüm bölüm indirilmiştir.

5-) ErRahmânu alel Arşisteva;

Rahmân, Arş’a istiva etti (El Esmâ’sıyla âlemleri yaratıp hükümran oldu. Kuantum Potansiyelde ilmini seyretti ilmiyle).

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!