108. Kevser Sûresi

Kevser Suresi’nin, Mekke-i Mükerreme’de 15.sırada nazıl olduğu meşhur rivayettir... 3 ayettir... Kur’an’ın en kısa suresidir... Adını, Hz.Rasulullah s.a.v.e a’ta olunan Kevser’i haber veren ilk ayetindeki “el-Kevser”den alır... Sure’nin diğer bir adı da “Nahr” (kurban kesme) Suresi’dir...

“Kevser”, “kesret” kelimesinini bir türevi olup şu manalara gelir:

Çokluğun ifrat derecesi, Kesret’in gayesine eren durum...Tam tafsil... Sünnetullah Ma’rifeti... Kur’an... İslam... Cennet’te Hz.Rasulullah s.a.v.in Havz’ı (tüm cennet nehirlerinin kaynağı; ondan içenin bir daha susamayacağı)...

Kevser Suresi’nin nüzülü ile ilgili bir açıklama:

Hz.Rasulullah’ın oğlu Hz.Kasım vefat ettiğinde müşrikler:

“inne Muhammeden ebter” (muhakkak Muhammed ebter’dir) ve “asbeha Muhammedun ebtere” (Muhammed ebter oldu), dediler...

“Ebter” sözcük olarak güdük, tamamlanmamış, soyu kesik, vefatından sonra adı sanı anılmayan, demektir...

Hadis-i Şerif’te ise;

“Besmele ile başlamayan her iş, EBTERdir (güdük kalır)”, diye tarif edilir... Yani “besmele”siz başlamalara, kararlara, iş ve aktivitelere “ebter” deniyor...

Çok ilginçtir ki Kevser Suresi “besmele” ile nazıl olmuştur... Yani Kuran’da bulunan 114 surenin hepsi, başında “besmele” ile nazıl olmamıştır... Zaten her sure bütün olarak inmemiştir... Ancak, mesela Fatiha Suresi ve Kevser Suresi “besmele” ile nazıl olmuştur...

Şöyle ki:

Enes B. Malik r.a. anlatıyor:

Hz.Rasulullah s.a.v. bir iğfa’, yani hafif uyku halinde dalmıştı... Derken tebessüm ederek başını kaldırdı... Biz: Ya Rasulallah sizi güldüren nedir?, deyince: “Bana az önce bir sure nazıl oldu”, buyurdu ve okudu:

”BismillahirRahmanirRahıymi inna a’tayna kel’Kewser, feSalli liRabbike veNHar, inne şanieke hüwel’Ebter”

Sonra buyurdu ki: Bilirmisiniz KEVSER nedir?.. “Allah ve Rasulü en bilir” dedik... Buyurdu ki: O bir NEHİRdir; onu bana Aziyz ve Celiyl olan Rabbim, va’detti/cennette verdi... Onda pek çok hayır var... O bir HAVZdır ki ümmetim kıyamet günü ona gelecek, kapları yıldızlar sayısıncadır... Derken içlerinden bir kul titreyerek çekilir atılır... Ey Rabb’im, o benim ümmetimdendir, derim... Buyurulur ki: Bilmezsin senden sonra onlar (sünnetinin yerine) neler ihdas ettiler?”

“Her Nebiy’nin bir Havz’ı vardır ve Nebiyler hangisinin su içmeye geleni fazla olursa iftihar ederler... Ben, su içmeye geleni en çok olan, olacağımı umuyorum”

Hadis-i Şerif’te Kevser (diğer bir adı da Nahr) Suresi’nin iniş şeklindeki bir incelik te “uyku”da nazıl olmasıdır... Malum ki Efendimiz Hz.Rasulullah’ın Ceddi İbrahim Halilullah’a da, oğlunu kurban etmesi emri “uyku”da verilmiştir... Bu demektir ki her iki vahyi de direk sözler olarak değil, rüyayı tabir eder gibi sembollerini çözerek değerlendirmek gerek... Ne Hz.İbrahim’in oğlu hakiki olarak boğazlandı, ne de bu suredeki “kurban kes” emri sırf zahiri mana ile sınırlıdır...

Kevser Suresinde: Efendimiz Hz.Muhammed s.a.v.e i’ta edilen “Kevser”... O’na (ve dolayısıyla O’nun ümmetine) emredilen Namaz ve Nahr (kurban kesmek)... Ebter kime denir?... konuları anlatılmaktadır....

Click to View Transcript of This Video!

1-) Muhakkak ki biz verdik sana O Kevser’i!

2-) O hâlde Rabbin için salâtı yaşa ve kurbanı (benlik) kes!

3-) Muhakkak ki sana hıncı olan var ya, asıl odur ebter (soyu kesik)!

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!