107. Mâûn Sûresi

Maun Suresi, Mekke-i Mükerreme’de 17.sırada nazıl olmuştur... 7 ayettir... Adını, 7. ayetindeki “el-Maun” (mal, alet gibi faydalı olan herşey; meunet, zekat, ma’ruf, taat, inkıyad)dan alır... Bu sure’nin diğer bir adı da “Diyn” Suresi’dir!...

Maun Suresinde: Diyn ve yadsınamaz bu gerçekten perdelilerin insan fıtratına yakışmayan davranışları.... Namaz’ından gafil olanların vay haline... Riyakarlar ve Maun’a mani olanlar... Diyn’den bahseden bu surede “Salat= Namaz”’dan bahsedilmesi, “Namaz, Diyn’in direğidir” hadis-i şerifi’nin de bir açıklamasıdır...

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!