79. Nâzi'at Sûresi

Naziat Suresi’nin, Mekke-i Mükerreme’de 81.sırada nazıl olduğu rivayet ediliyor... 46 ayettir... Adını, ilk ayetinin ilk kelimesinden alır... “Naziat”, söküp çıkaranlar, şiddetle çekip koparanlar, demektir.

Naziat Suresinde: Kıyamet ve Surlar, üzerine yemin edilen nesneler ve olgular gibi gerçektir... Seyr-i sülük ve kendini tanıma olayları.... Racife, Radife, Sahire... Musa, firavun, Tuva... Firavun’un ibreti... Arz’dan önce bina edilen Sema... et-Tammet’ül Kübra.... Cehennem barizdir... Dünyayı seçenler ile Rabbinin makamından korkanların barınakları... Kıyametin vakti niye bilinmez?... Kıyameti görene göre dünyadaki yaşamasının miktarı nedir?,... gibi önemli hususlar açıklanmaktadır...

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!