46. Ahkaf Sûresi

Ahkaf Suresi Mekke döneminde 66.sırada nazıl olmuştur... 10. ayetinin zahiri konusu itibarıyla Abdullah B. Selam’dan da bahsetmesi dolayısıyla Medeni olduğu da rivayet edilir... Ahkaf Suresi, 35 ayettir... Adını, 21. ayetinde geçen “Ahkaf”dan alır... “Ahkaf”, kum kümesi, kum tepesi anlamına gelen “Hıkf” kelimesinin çoğuludur... Hud a.s.ın kavmi olan Ad kavminin bölgesinin ve yerleşim yerlerinin bir özelliği ve adı olarak geçer, ki te’vili de ibret doludur...

Ahkaf Suresinde: HaMiym sırrı, tevhid-şirk, Allah’dan gayrını çağırmanın beyhudeliği, Rasullük bid’at değildir, Uluhiyyetin kapsanılamıyacağı, Musa’nın Kitabı’nın imamlığı, “Rabbimiz Allah” deyip bunda istikamet edenlerin Veliy olacağı, insana ana-babaya ihsan vasiyyeti, iki bulüğ dönemi, kırk yaşına gelen kimsenin duası, derece-amel ilişkisi, rızkın-temiz enerjinin bilinçli kullanılmasının ve dünya hayatında zayi edilmemesinin önemi, Ad kavmi ve Ahkaf, ilah kabulünün zararı, cinlerin Kur’an dinlemeleri ve İncili atlayarak Tevrat ile irtibatlı yorumları, cinlerin: “Allah’a çağırana icabet edin ve Ona iman edin” uyarıları, Ulül Azm Rasuller’in sabrı,... gibi pek çok önemli konu açıklanmaktadır....

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!