Sayfayı Yazdır

69 - Hakka Sûresi

"Euzü Billahi mineş şeytanir racim"

BismillahirRahmanirRahıym

 1. El Hakka (ölümle birlikte ortaya çıkacak mutlak hakikat)!

 2. Nedir El Hakka?

 3. El Hakka’yı sana bildiren nedir?

 4. Semud ve Ad, o Karia’yı (ölüm sonrası yaşanacak sonsuz yaşamı) yalanladılar.

 5. Semud’a gelince, yüksek sesli depremle helâk edildiler!

 6. Ad’a gelince, şiddetli bir kasırgayla helâk edildiler!

 7. Onu (kasırgayı) onlara, yedi gece ve sekiz gün musallat etti! O toplumu orada içi boş hurma kütükleri gibi yere yıkılmış görürsün!

 8. Onlardan geriye kalan ne görüyorsun?

 9. Firavun, ondan öncekiler ve helâk olmuş şehirler, hep o hatayı yapanlar!

 10. Rablerinin Rasûlüne âsi oldular da (Rableri) onları şiddetle yakalayıverdi!

 11. Muhakkak ki o su, kontrol dışı yükseldiğinde, sizi akıp gidenin içinde biz taşıdık!

 12. Onu, sizin için bir hatırlatma ve iyi algılayan kulak da onu iyi kavrasın diye (naklettik)!

 13. Sur’a (sûretlere - o anki bedenlere) nefha-i vahide (tek bir üfürüş) üflendiğinde (bilinçler hakikatlerini bedensiz fark ettiklerinde)...

 14. Arz (bedenler) ve dağlar (benlikler) kaldırılıp da tek darbeyle darmadağın edildiklerinde;

 15. İşte o süreçte, o vâkı’a (herkesin mutlak hakikati fark edip yaşaması) oluşmuştur!

 16. O semâ (benlik bilinci) yarılmıştır! O süreçte o, göçmüştür!

 17. Melek de onun etrafındadır! Rabbinin arşını ise o süreçte onların (mahlûkatın) üstünde (boyutsal üstünde - derûnî yüceliğinde) bulunan sekiz (kuvve) taşır.

 18. O süreçte, hiçbir gizliniz gizli kalmaksızın arz olunursunuz (apaçık ortada olursunuz)!

 19. Kitabı (yaşam bilgi kayıtları) sağından oluşmuş olana gelince; o şöyle der: “İşte alın, okuyun bilgilerimi!”

 20. “Gerçekten ben, yaptıklarımın sonucuna kavuşacağımı düşünüyordum!”

 21. Artık o, mutlu bir seyir içindedir;

 22. Âli (yüce) bir cennette!

 23. Onun yaptıklarının getirisi nimetler, elinin altındadır!

 24. Geçmişinizde yaptıklarınızın sonucu olarak şimdi afiyetle yiyip için!

 25. Yaşam bilgisi kayıtları (kitabı) solundan oluşmuş olana gelince; o da şöyle der: “Keşke bana kayıtlarım hiç verilmeseydi!”

 26. “Hesabımı (yaptıklarımın sonucunun ne olduğunu) hiç bilmeseydim!”

 27. “Keşke (bu aşamaya gelinmeden) iş bitmiş olsaydı!”

 28. “Servetim bana hiçbir fayda sağlamadı!”

 29. “Bütün gücüm de yok olup gitti.”

 30. “Tutun da bağlayın onu!”

 31. “Sonra Cahîm’e (cehenneme) atın onu!”

 32. “Sonra uzunluğu yetmiş arşın olan bir zincir içine sokun onu;”

 33. “Çünkü o, Esmâ’sıyla hakikati olan Aziym Allâh’a iman etmiyordu!”

 34. “Yoksulları doyurmak konusunda hiç çabası yoktu (cimriydi)!”

 35. “İşte bu süreçte onun hiçbir candan dostu yoktur.”

 36. “İrinli artıklardan başka yiyecekleri olmaz;”

 37. “Suçlular sadece onu yer!”

 38. Yemin olsun görmekte olduklarınıza,

 39. Ve görmediklerinize!

 40. Muhakkak ki O, Keriym bir Rasûlün kavlidir (sözüdür).

 41. O bir şair sözü değildir... İmanınız çok kısıtlı!

 42. Bir kâhin sözü de değildir... Hatırlayıp düşünmeniz de çok kısıtlı!

 43. Rabb-ül âlemîn’den bir tenzîldir (tafsile indirme)!

 44. Uydurup bize atfetseydi;

 45. Elbette O’ndan sağ elini (gücünü) alırdık.

 46. Sonra, elbette O’nun şah damarını (carotis arter) keserdik!

 47. Sizden hiçbir kimse de buna engel olamazdınız.

 48. Muhakkak ki O (Kur’ân), korunmak isteyenler için düşündürücü hatırlatmadır!

 49. Muhakkak ki biz, yalanlayanlarınızı elbette biliyoruz.

 50. Muhakkak ki O (kıyamet süreci), hakikat bilgisini inkâr edenler için elbette büyük pişmanlıktır!

 51. Muhakkak ki O (kıyamet süreci), elbette Hakk-el Yakîn’dir (hakikatin en açık seçik yaşantısıdır)!

 52. Öyleyse, ismi Aziym olan Rabbin namına (Esmâ’sına kullukla) işlevine devam ederek O’nu tespih etmiş ol!

69 / 114

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Sûreyi İndirebilirsiniz!