Sayfayı Yazdır

89 - Fecr Sûresi

"Euzü Billahi mineş şeytanir racim"

BismillahirRahmanirRahıym

 1. Kasem ederim o Fecr’e,

 2. On geceye,

 3. Çift’e ve Tek’e!

 4. Geçip gittiğinde o geceye...

 5. (Nasıl) işte bunlarda akıl sahibi için bir yemin yok mu?

 6. Görmedin mi Rabbin nasıl yaptı, Ad’a (Hud’un toplumu),

 7. Çok sütunlu (belde) İrem’e?

 8. Ki beldeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı!

 9. (Rabbin ne yaptı) vadide kayaları oyan Semud’a (Sâlih’in toplumu)?

 10. Yüksek direklerin (piramitlerin) sahibi Firavun’a.

 11. Onlar ki, beldeler içinde benlikle azgınca yaşamışlardı.

 12. Onlarda fesadı çoğaltmışlardı!

 13. Bu sebeple Rabbin onların üzerine, azabın kamçısını indirdi.

 14. Muhakkak ki Rabbin, tamamıyla gözetlemektedir.

 15. Ama insana gelince, Rabbi onu denemek için ikram edip, onu nimetlendirirse: “Rabbim bana ikram etti, üstün kıldı” der (şımarır)!

 16. Fakat onu belâ ile deneyip geçimini daraltır ise: “Rabbim beni alçaltıp zelil kıldı” der (isyan eder, sabretmez)!

 17. Hayır! Hayır, yetime ikram etmiyorsunuz!

 18. Yoksulları yedirip doyurmaya birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.

 19. Mirası toptan yiyorsunuz!

 20. Malı da pek çok seviyorsunuz, toplayıp yığarcasına.

 21. Hayır, (böyle yapmayın)! Arz (beden sarsılıp), darmadağın edildiğinde,

 22. (Ölümle) Rabbin (hükmü) ve el Melek (kuvveler) saf saf dizildiğinde,

 23. (İşte) o süreçte, cehennem de getirilir (Dünya’yı kuşatır)! (İşte) o süreçte, insan hatırlayıp düşünür... (Fakat) Zikra’nın (hatırlamanın) ona nasıl faydası olur (beden - beyin yok artık ruhu geliştirecek)?

 24. “Keşke hayatım (şu yaşamım) için önceden yararlı şeyler yapsaydım!” der.

 25. Artık o süreçte, O’nun azabı gibi hiçbir kimse azap edemez!

 26. Hiç kimse O’nun bağladığı gibi bağlayamaz!

 27. “Ey Nefs-i Mutmainne (Hakikati yaşamakta tatmine ulaşmış bilinç)!”

 28. “Radiye olarak, Mardiye olarak (Seyir ve tasarruf kemâlâtını yaşayan olarak) Rabbine (Esmâ hakikatine) dön (şuur olarak)!”

 29. “Kullarımın (‘sanı varlığı’ ‘yok’luğa dönüşmüş olarak işlevlerine devam edenler) içine dâhil ol!”

 30. “Cennetim’e dâhil ol!”

89 / 114

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Sûreyi İndirebilirsiniz!