82. İnfitâr Sûresi

İnfitar Suresi, Mekke-i Mükerreme’de 82.sırada nazıl olmuştur... 19 ayettir... Adını, ilk ayetinden alır... “İnfitar”, yarılmak demektir...

İnfitar Suresinde: Kıyamet/ölüm vakası olayları... İnsan’ı Rabbine kafir eden cür’etin sebebi... Sistem gerçeği... Hafaza-Kiramen-Katibiyn... Ebrar-füccar... Diyn Günü, gibi hususlar açıklanmaktadır...

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) İzesSemâunfetaret;

Semâ yarıldığında,

2-) Ve izelkevakibünteseret;

Gezegenler saçılıp dağıldığında,

3-) Ve izelbiharu fucciret;

Denizler kaynayıp fışkırtıldığında,

4-) Ve izelkubûru bu’siret;

Ruhlar dünyalarından çıkartıldıklarında (evrensel gerçekliği fark ettiklerinde);

5-) ‘Alimet nefsün ma kaddemet ve ahharet;

Her nefs takdim ettiği (yapıp önceden gönderdiği) ve tehir ettiği (yapmadığı, sonraya bıraktığı) şeyi bilmiştir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!