76. İnsan Sûresi

İnsan Suresi, Medine-i Münevvere’de tüm sureler itibarıyla 90. veya 99.sırada nazıl olduğu rivayet edilir... 23.ayetten itibaren Mekke-i Mükerreme’de indiği de rivayet edilir... 31 ayettir... Adını, ilk ayetindeki “el-İnsan” kelimesinden alır... Yine ilk ayetindeki “ed-Dehr”den dolayı “Dehr” suresi, 5.ayetinden dolayı “Ebrar” suresi de denilir... Bu surenin kısmen Hz.Ali r.a. hakkında nazıl olduğu da rivayet edilir(ayet: 8?)...

İnsan Suresinde: Dehr boyutu ve insan’ın orijini... İnsan’ın yaratılış tavırlarındaki terbiye süreci... Şükür-küfür... Ebrar... Kafur... Ahde vefa... İ’sar-Öz sevgisi... Güneş ve Zemherir... Zencebiyl... Şerab’en Tahura... Secde ve tesbih ilişkisi... Dileyen Allah’dır... Allah dilediğini tasavvufa sokar,... gibi bir çok önemli konu açıklanıyor...

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!